Spreekuur IBGV in Valkenburg-Centrum

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Spreekuur IBGV in Valkenburg-Centrum

Vragen of opmerkingen van allerlei aard zijn daarbij van harte welkom

De politieke partij Inwoners Belang Groot Valkenburg houdt op donderdag 24 augustus 2006, een fractievergadering met burger- en raadsleden in restaurant/zaal ‘de Kei’, Th. Dorrenplein 4 te centrum Valkenburg.

Aansluitend wordt na een korte pauze vanaf circa 20.45 uur voor belangstellenden een spreekuur gehouden. Hier kan men vragen kan stellen over toekomstige ontwikkelingen binnen Valkenburg aan de Geul. Ook kunnen mensen, welke vragen of opmerkingen over hun woonbuurt of wijk hebben, kunnen tijdens dit spreekuur met de leden van ibgv hierover in gesprek gaan.

De aanwezigen zullen ruimschoots in de gelegenheid worden gesteld om tijdens deze avond, gezamenlijk met de raadsleden en leden van de steunfractie van gedachten te wisselen.

De kernenspreekuren en wijkbezoeken passen in het beleid van ibgv om zo dicht mogelijk bij de inwoners te staan.

IBGV-voorzitter Lex Stassen zal deze avond in goede banen te leiden en omstreeks 23.00 uur af ronden.

Inwoners Belang Groot Valkenburg,

W.H. Weerts, secretaris.

← Vorig bericht

Claudia Horbach verlaat Tv Valkenburg

Eerste schooldag in Broekhem

Volgend bericht →