Stand van zaken Privatisering Exploitatie Gemeentegrot

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Stand van zaken Privatisering Exploitatie Gemeentegrot

Burgemeester Nuijtens stuurde bijgaande brief naar alle raadsledenValkenburg, 24 augustus 2006
Stand van zaken Privatisering Exploitatie Gemeentegrot
Aan de Raad,
Onze gemeente heeft door middel van een bidbook procedure de privatisering van de exploitatie van de gemeentegrot in de markt gezet. In de maand mei 2006 is dit via een vakblad bekend gemaakt. Geïnteresseerde bedrijven konden het programma van eisen tot en met 9 juni 2006 opvragen. Daarna gold een inschrijftermijn waarbinnen een bidbook moest worden ingeleverd. Deze termijn sloot op 18 augustus 2006.
In totaal hebben 9 lokale bedrijven en 2 nationaal/internationaal opererende bedrijven het programma van eisen opgevraagd. Helaas heeft geen enkel bedrijf een bidbook ingediend. Dit betekend dat het college zich zal beraden op de wijze waarop de exploitatie van de gemeentegrot in de toekomst vormgegeven kan worden. Voor ons blijft het uitgangspunt voorop staan dat wij door een nieuwe invulling van de exploitatie van de gemeentegrot nieuwe doelgroepen voor de gemeentegrot en voor Valkenburg aan de Geul willen aantrekken.
Ik zal u over de voortgang van dit dossier blijven informeren.
Ik ga er van uit dat u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Drs. C.A.C.M Nuijtens
burgemeester

← Vorig bericht

“Sjoën Leedjes” in de kloosterbibliotheek in Wittem

Komt er een samenwerkingsverband van de grote Zuid-Limburgse gemeenten

Volgend bericht →