Stand van zaken werkzaamheden aan het riool.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Stand van zaken werkzaamheden aan het riool.

Vanaf maandag zijn de Jan Deckerstraat en Dr.Erensstraat afgesloten.Reinaldstraat en omgeving
Afgelopen week zijn de lussen in het wegdek gefreesd voor de toekomstige verkeersregelinstallatie. De stratenmaker zal starten met de trottoirbestrating (basalt). Dit kan enige overlast veroorzaken
voor de verkeersdoorstroming. In verband met aanvoer van materiaal en veiligheid voor voetgangers en de stratenmakers wordt gewerkt met halve wegafzettingen in werkvakken van ca. 30 meter.

Werk aan riool in St. Pieter- en Dr. Erensstraat
Ter hoogte van Restaurant de Kei is asfaltverharding aangebracht zodat doorgaand verkeer vanuit de Lindenlaan, Poststraat en Louis van der Maesenstraat via het Theodoor Dorrenplein en de Gosewijnstraat het centrum uit kan rijden.

Er zal deze week op en rondom het plein gestart worden met het graven van sleuven om het nieuwe kabel- en leidingenpakket te leggen. De werkzaamheden zullen zo worden ingericht dat doorgaand gemotoriseerd verkeer over het plein veilig mogelijk is.

Dr.Erensstraat en Jan Deckerstraat afgesloten

Maandag 23 april starten de nutsbedrijven met kabel- en leidingwerkzaamheden in de Jan Deckerstraat. Gewerkt wordt richting Passage en dan de bocht om richting brug over de Geul. Als gevolg van de werkzaamheden zal dit werkvak vanaf 23 april naar verwachting 4 weken afgesloten zijn voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.

Winkels en woningen zijn voor voetgangers en/of fietsers, wel met de fiets aan de hand goed toegankelijk.

Rijbaan Grotestraat-centrum krijgt nu basalt

Vrijdag 20 april is gestart met de rijbaanbestrating tussen Boogaardlaan en Walravenstraat. Vanaf maandag 23 april wordt dit werk voortgezet. De rioolwerkzaamheden zijn tot aan de Guascostraat gevorderd. De rioolhuisaansluitingen worden momenteel overgezet van het oude op het nieuwe hoofdriool.

Het werkvak wordt aangevuld tot straatniveau. Als de wegfundering is aangebracht tot aan de Guascostraat, wordt volgende week verder gegaan met de aanleg van het hoofdriool richting Muntstraat.

← Vorig bericht

Russische benzine in Berg en Terblijt te koop.

Heren 2 handhaaft zich na zinderde eindsprint.

Volgend bericht →