Zaterdag 17 februari start de V.S.P. haar verkiezingscampagne op het Th.Dorrenplein. N`a deen ontbijt zal duchtig aan de boom op het plein geschud worden. Want het motto van de Seniorenpartij luidt: ‘Het roer moet om’.

Na deze ludieke en symbolische actie start de verkiezingscampagne in het winkelcentrum ‘Aan de Kei’ en op het Walramplein.

Op deze manier trekt de VSP aandacht voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Valkenburg aan de Geul op woensdag 21 maart a.s.