Start met stringent handhavingsbeleid schrijft PPGV.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Start met stringent handhavingsbeleid schrijft PPGV.

Lees ook de uitgebreide open brief.In een open brief aan alle raadsleden en B&W roept PPGV fractievoorzitter Jef Kleijnen hen op om te starten met een stringent handhavingsbeleid in de gemeente. "Zoals het nu gebeurt is het tweemaal niets", aldus een vast besloten Kleijnen.

Kleijnen somt een aantal voorbeelden op: het structureel tegen de verkeerde rijrichting rijden in de Louis van der Maesenstraat, veel te hard rijden in de 30km-gebieden, drugsoverlast en het huisdealen, controle op parkeervergunningen en het dumpen van zwerfafval. Kleijnen houdt het in de gaten. "Ik kom er op terug", belooft hij in de brief.
Hieronder leest u de volledige open brief van de PPGV fractie:
Valkenburg a/d Geul, 26 augustus 2010.
Jef Kleijnen fractievoorzitter raadsfractie PPGV,
Hekerbeekweg 66,
6301 EN,
Valkenburg a/d Geul
Tel: 06-11567995.
Betreft: open brief aan de raad en het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Valkenburg a/d Geul.
“ Stop het gedoogbeleid en start met een stringent handhavingsbeleid”
Het is mij en velen met mij een doorn in het oog dat er te weinig aan handhaving gedaan wordt binnen de gemeente Valkenburg a/d Geul. Toen ik in de krant DDL/LD van zaterdag 21 augustus 2010 de rubriek “op de helling” las moest ik meteen erkennen dat men de spijker op de kop sloeg toen ik las dat er o.a. in de Louis van de Maesenstraat structureel tegen de verkeerde richting wordt ingereden en hier in feite m.b.t. handhaving gewoon niets aan gedaan wordt. Het is ook bij de politie bekend, maar die zien gewoon nooit niets. Misschien dat deze eens een bezoekje moeten brengen aan een van de drie opticiëns die zich hier gevestigd hebben. Helaas is dit nog maar het topje van de ijsberg als wij het hebben over verkeershufterig gedrag. Ga maar eens kijken hoe het er aan toe gaat in bv. 30 km gebieden.
Hier word soms niet gereden, maar doorheen gescheurd. Ook hier is er totaal geen sprake van handhaving.
Tevens vind ik dat er zeker gezien het onveiligheidsgevoel dat er een keiharde aanpak dient te komen m.b.t. drugsoverlast. Niet alleen het telen van wiet, maar ook het huisdealen wat aan de orde van de dag is in onze mooie gemeente, dient tot in de kiem gesmoord te worden.
Het dealen en gebruik van drugs op de overbekende plekken waar vooral hangjongeren zich ophouden dient drastisch aangepakt te worden.
Als je als gemeente in sommige buurten een parkeer-vergunningensysteem hanteert zul je er ook zorg voor moeten dragen dat er regelmatig gecontroleerd wordt. Dus niet alleen controleren waar betaald parkeren van toepassing is (omdat dit goed is voor het spekken van de gemeentekas), maar ook waar een parkeer-vergunningensysteem van toepassing is.
Ook het dumpen van zwerfvuil is aan de orde van de dag. Zelden hoor je dat hier handhavend tegen opgetreden wordt. Maar het opruimen van de troep moet wel betaald worden met gemeenschapsgeld.
Een ander punt waar in feite handhavend ook niets aan gedaan wordt is dat hondeneigenaren hun hond op trottoirs, op grasvelden waar veel jeugd komt of in de omgeving van gemeenschapshuizen hun drol laten leggen, zonder het op te ruimen.
Het bovenstaande bevat nog maar een paar voorbeelden als wij het hebben over ergernissen.
Ik kom steeds meer mensen tegen die steen en been klagen dat er niet of nauwelijks gehandhaafd wordt binnen deze gemeente. Ik kan ze geen ongelijk geven. Mensen geven aan dat er te veel gedoogd wordt en dat men de mensen die a-sociaal gedrag ten toon spreiden te veel over de bol aait. Het onveiligheidsgevoel neemt door dit gedoogbeleid alleen maar grotere vormen aan. Mensen voelen zich door de overheid steeds meer in de steek gelaten en aan hun lot overgelaten. Zeker nu de maatschappij steeds meer aan het verruwen is en we in een samenleving leven van “ikke, ikke en de rest kan stikken”
Ik, maar ook de PPGV wil dat er absoluut meer werk gemaakt moet worden van adequate handhaving binnen deze gemeente. Wij gaan ervan uit dat u ook dezelfde mening bent toegedaan. Daarom verzoeken wij het college van burgemeester en wethouders om op korte termijn in elk geval met een plan van aanpak te komen hoe men werk gaat maken om te komen tot een stringent handhavingsbeleid binnen deze gemeente.
Want een efficiënte handhaving zal het veiligheidsgevoel beslist gaan verhogen.
Ik, maar ook de PPGV zullen m.b.t. handhaving hier zeker nog in de nabije toekomst op terugkomen. Wij willen graag in samenspraak met u hier werk van gaan maken. Want zoals het nu gebeurd is het gewoon tweemaal niets!!!
Namens de voorzitter van de raadsfractie van de PPGV,
Jef Kleijnen.

← Vorig bericht

Jan Kanarie 1ste op Konkoer in Gulpen.

Hotelgast aangehouden na overlast.

Volgend bericht →