Startschot reconstructie Valkenburgerstraat

|
, ,

Dinsdagmiddag 13 maart werd door wethouder Carlo Vankan het startschot gegeven voor het begin van de reconstructie van de Valkenburgerstraat in Berg & Terblijt. Een beetje later dan gepland. Die straat, vanaf het marktplein bij ´t Vöske tot aan de parkeerplaats bij sporthal De Bosdries gaat de komende maanden flink op de schop. Er wordt gewerkt in twee fases.
Enige hinder voor de bewoners en bezoekers zal daarom niet te vermijden zijn. De gemeente heeft een lang traject afgelegd voor overleg en inspraak, met inloopavonden en presentaties zodat het totale ontwerpplan breed gedragen wordt.
Ruim een jaar geleden nog werd de herinrichting op een van de laatste infoavonden toegelicht en konden de vele belangstellenden een indruk krijgen van de op handen zijnde verbeteringen. Kwaliteit van het wegvak, de rijbaan, parkeren, trottoirs. De snelheid van het verkeer, de kwaliteit van de drempels. Snelheidsverlagende maatregelen werden besproken. Aandacht ook voor meer parkeerruimte – volgens onderzoek van de gemeente 19 plekken te weinig – en groen. Ook de situatie rondom de basisschool werd in de plannen meegenomen. 44 nieuwe parkeerplaatsen bij het oud gemeentehuis, langs het wegvak en de kerk worden ingericht.
Naast het oud gemeentehuis werd het bijbehorende bouwbord onthuld, in het bijzijn van vertegenwoordigers van de gemeente en bouwbedrijf Plum. Ook de Dorpsraad van Berg was aanwezig.
Als eerste ontving de bewoonster tegenover het oud gemeentehuis, voor de komende maandenlange overlast, een presentje namens gemeente en het bouwbedrijf. In de komende weken worden ook de andere bewoners bezocht.
Een bewoonster langs de Valkenburgerweg vroeg aan wethouder Vankan of er tijdens de werkzaamheden ook rekening wordt gehouden met het vervoer van gehandicapten in een rolstoel. “Zeker, U en andere bewoners kunnen op bepaalde tijden terecht in het oud gemeentehuis waar Uw vragen en opmerkingen behandeld zullen worden. We proberen alle overlast tot een minimum te beperken maar dat is niet altijd even gemakkelijk”. De vrouw knikte begrijpend.
Als alles volgens planning verloopt is de reconstructie eind 2018 een feit. Met een symbolische actie met de graafmachine zette wethouder Vankan het sein voor de uitvoerder op groen.
Foto’s Frits Feuler, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Uitslagen zaalvoetbal de Wiegert

Bescheidenheid siert de mens in verkiezingstijd

Volgend bericht →