Stevig thema Gelachusoctaaf: Wees barnhartig.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Stevig thema Gelachusoctaaf: Wees barnhartig.

Vanaf zaterdag 4 t/m zondag 12 januari in Houthem.In de huidige crisistijd, waarin iedereen het met minder doen moet, is het uitermate triest dat er veel kinderen zijn, die ’s ochtends geen ontbijt krijgen. Met een lege maag naar school moeten gaan. Dat heeft te maken met kwelling, pijn en slechte concentratie.

Gezinnen, die voedsel moeten uitsparen, omdat ze moeite hebben hun rekeningen te betalen en zelfs hun huis worden uitgezet. Het enige belang dat thans geldt, is het lenigen van de nood. Dus barmhartig zijn ten opzichte van je medemens. Het gaat ook om de zieken. Het gezonde lichaam heeft geen weet van zijn bestaan, het zieke lichaam wel. Het zieke lichaam vraagt om aandacht. Het moet weer gezond worden.

Dit betekent vaak dat je een ander nodig hebt. “Wees barmhartig “is dan ook het thema voor de pelgrim, die vanaf zaterdag 4 januari t/m zondag 12 januari als jaarlijks ritueel naar Houthem-St.Gerlach trekt. Wat barmhartigheid teweegbrengt heeft alles te maken met recht doen, ombuigen, rechtzetten en met kracht herscheppen.
Het thema, dat gebaseerd is op de 7 werken van barmhartigheid is tot op de dag van vandaag een inspiratiebron geweest in tal van kunstwerken en literatuur. Dit zal ook tot uitdrukking komen tijdens een speciale tentoonstelling in de schatkamer van het Heiligdom St.Gerlachus, waarbij vooral de jeugd centraal staat en daarvoor ook speciaal uitgenodigd wordt.

Het programma van het Gerlachusoctaaf 2014 ziet er als volgt uit:

– Zaterdag 4 januari opening van het Octaaf door de abt van Mamelis, die zal voorgaan in de Eucharistieviering om 19.00 uur. Daarna zal de opening van de expositie plaatsvinden.

– Op zondag 5 januari zal de bisschop van Roermond, Mgr. Wiertz om 9.30 het Misoffer celebreren.
Na de hoogmis vindt de presentatie plaats van het boekje " Rondom het Heiligdom St. Gerlach Houthem".

– De dag van Driekoningen, 6 januari, is speciaal bestemd voor de leden van het L.L.T.B. Om 10 uur zal de H.Mis plaatsvinden. Een dag later, dinsdag 7 januari, is gereserveerd voor de schooljeugd, die om 13.30 uur Eucharistie vieren. ’s Avonds om 19.30 is er in de kapittelkamer van St.Gerlach een film over Moeder Thérésa.

– Woensdag, 8 januari om 10.00 uur, zal de deken van Maastricht, Mgr. Hanneman, in de dienst voorgaan en ’s avonds om 19.30 zal pastoor W.v.Meigaarden van de Basiliek van Meerssen voor de pelgrims de dienst verzorgen.

– Pastoor Kurris van de Basiliek van de O.L. Vrouw te Maastricht zal op 9 januari om 19.00 de H.Mis opdragen. Daarna is er een avond gepland voor de vrijwilligers van de clusterparochies rond het thema “Wees Barmhartig.”

– Aangezien de pelgrimskerk vroeger de kloosterkapel was van de Norbertinessen, is voor vrijdag 10 januari als celebrant aangetrokken de Norbertijn Gregor uit Duisburg. Hij zal om 10.00 uur het Misoffer celebreren. Diverse broederschappen zullen hierbij aanwezig zijn. Om 19.30 uur die dag is er een avond gepland voor de jongeren van Rock Solid in de Philibertzaal van Château St. Gerlach.

Vanaf Berg en Terblijt vindt vanaf 18.00 uur op 11 januari een bidvoettocht plaats. Foyervader A. Pierik uit Thorn zal de bedevaartgangers in de dienst voorgaan.

– Het Octaaf zal afgesloten worden op zondag 12 januari om 9.30, m.m.v. Mgr. De Vries, rector van het Groot-Seminarie Rolduc en dameskoor Cantate uit Sittard.

Verder zal iedere dag de zegening en uitdeling van het Gerlachusbrood plaatsvinden, de verering van het relikwie van St.Gerlach en er is gelegenheid voor een biechtgesprek. Bovendien zal de schatkamer en expositie “de 7 werken van Barmhartigheid” na de Eucharistievieringen steeds geopend zijn. Het spreekt vanzelf, dat iedereen elke dag van harte welkom is tijdens de Eucharistievieringen.

← Vorig bericht

Twee nieuwe fietsroutes in het Heuvelland.

Vijf kg illegaal vuurwerk in Geulpark in beslag genomen.

Volgend bericht →