Stevige aanpak overtredingen bij horeca.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Stevige aanpak overtredingen bij horeca.

Vermoeden bestaat dat er ‘gesjoemeld’ wordt met de geluidsinstallatie.Afgelopen weekeinde heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul diverse horecagelegenheden in de gehele gemeente gecontroleerd of de huisregels goed werden nageleefd. Overtredingen werden geconstateerd in Geulhem (illegale houseparty), in het centrum van Valkenburg werden bij twee horeca-gelegenheden overtredingen geconstateerd terwijl bij een feest een externe geluidsinstallatie werd aangetroffen. Lees hieronder het volledige persbericht van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Begin persbericht

Afgelopen weekend zijn bij diverse horecagelegenheden in de gemeente Valkenburg aan de Geul weer inspecties uitgevoerd. Bij veruit de meeste horecagelegenheden werden de geluidsregels goed nageleefd. In Caverne de Geulhem troffen de inspecteurs een illegale en drukbezochte houseparty aan die enorm veel geluidsoverlast veroorzaakte. In drie horecagelegenheden in het centrum van Valkenburg werden geluidsovertredingen geconstateerd.
In Caverne de Geulhem vond afgelopen zaterdag een drukbezochte illegale houseparty plaats. Tot in het centrum van Houthem was de geluidsoverlast duidelijk waarneembaar. Dit feest was vooraf niet bij de gemeente en hulpdiensten gemeld. De grote drukte in de grot in combinatie met het gebruik van verdovende middelen bij bezoekers kan tot zeer gevaarlijke situaties leiden bij calamiteiten.

Door het geluidsniveau is het namelijk niet mogelijk mensen tijdig te waarschuwen. Verder stonden voertuigen zodanig geparkeerd langs de toegangswegen dat hulpdiensten bij calamiteiten enorme vertragingen oplopen. Een nader onderzoek zal uitwijzen welke verdere stappen tegen de eigenaar en de organisatie van de houseparty ondernomen worden.
In café Cabo Cabo en Pub Henry stond de geluidlimiter in een hoge stand terwijl de deuren open stonden. Dit is in strijd met de zogenaamde maatwerkvoorschriften, die in overleg met de ondernemers zijn opgesteld. Hier werd de dwangsom (€ 1.000,=), die een aantal weken geleden werd opgelegd dan ook geëffectueerd. Bij hotel Voncken werd een feest gehouden met een externe geluidsinstallatie. Hiervoor was geen 12-dagen melding ingediend. De eigenaar kreeg een proces verbaal en een dwangsom van € 1.000,= per volgende overtreding opgelegd.
Bij enkele horeca-inrichtingen bestaat het vermoeden dat ‘gesjoemeld’ wordt met de verplichte geluidsinstallatie, waardoor het geluid veel harder staat dan is toegestaan. Een nader onderzoek in deze horecagelegenheden, waarbij de geluidsinstallatie grondig wordt geïnspecteerd, volgt binnenkort. Mocht blijken dat geknoeid is met de limiter dan zal direct worden overgegaan tot het opleggen van bestuursrechtelijke maatregelen.
Behalve in het centrum zijn ook horecagelegenheden in de verschillende dorpskernen gecontroleerd. Bij deze horecagelegenheden zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

Einde persbericht.

← Vorig bericht

Raad is bezorgd over voortgang Centrumplan.

Woning gesloten na aantreffen hennepplantage.

Volgend bericht →