Stiena Ruypersring 2012 voor Jo van Aken.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Stiena Ruypersring 2012 voor Jo van Aken.

Vanwege zijn grote verdienstelijkheid binnen de gemeenschap.De Stiena Ruypersring wordt eens per twee jaar uit-gereikt. Dit jaar aan Jo van Aken. De ring, ingesteld door de Emancipatiecommissie in 1998, wordt uit-gereikt aan een man of vrouw binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de "eMENSipatie", ge-lijkwaardigheid voor iedereen.

Jo van Aken is vanwege zijn grote verdienstelijkheid binnen de gemeenschap Valkenburg aan de Geul en zijn tomeloze inzet voor een ieder.
Uitgangspunt is dat de ring als een soort "fakkel" elke keer weer aan iemand anders doorgegeven wordt om "het vuur" van de strijd voor gelijkwaardigheid voor iedereen levend te houden en elke keer weer even aan te wakkeren.
Dit uitgangspunt "gelijkwaardigheid voor iedereen" is voor Jo van Aken een vanzelfsprekend iets en toont dit in zijn doen en laten. Jo van Aken is iemand met een heel groot HART waarbij vooral de jeugd een speciaal plekje heeft.

Foto’s Fons Winteraeken, Tv Valkenburg © 2012

← Vorig bericht

Ièreteike Alle Bonhäör naar pand Lindenlaan 25.

Reinaldstraat week later klaar dan gepland.

Volgend bericht →