Stilte rond Valkenburgse hotelprojecten

Voorpagina » Toerisme » Stilte rond Valkenburgse hotelprojecten

Met de start van een nieuw jaar is het bijzonder stil rondom de hotelprojecten die op de rol staan om gebouwd, herbouwd of gerenoveerd te worden in Valkenburg. We zetten ze even voor u op een rij:
– Hotel in de Ignatiusvallei/Boslust in Broekhem-Noord;
– Hotel Kint in de Steenstraat;
– Hotel Croix de Bourgogne op het Th.Dorrenplein.
Enkele jaren geleden groots gepresenteerd. Maar wat is er van terecht gekomen? Daar proberen we een antwoord op te geven.
Project met hotel Boslust/project Ignatiusvallei
Burgemeester Jan Schrijen lichtte zelf een tipje van de Ignatiusvallei-plannen op tijdens zijn Nieuwjaarsspeech: “De slapende vulkaan die nu lijkt te slapen maar zomaar tot leven kan komen”. Cryptisch verwoord, aanleiding om vragen te stellen aan de woordvoerder van het project.
Als antwoord ontvingen wij: “De gemeente is met de ontwikkelaar in gesprek. De CDA-fractie heeft ook over dit onderwerp vragen gesteld. Als de antwoorden beschikbaar zijn, wordt u geïnformeerd”.
 
 
Hotel Kint
Al meer dan vier jaar wordt aan de plannen voor renovatie van het voormalige kloostergebouw aan de Steenstraat gewerkt. Daar moet een zgn. wielerhotel met de welluidende naam ‘Kint’ – naar oud-wereldkampioen wielrennen 1938 op de Cauberg – in gevestigd worden.
De vertragende factor zit in de fundamenten. Deze zijn aangetast en moeten hersteld worden. Blijkbaar een langdurige en dure klus.
 

Hotel Croix de Bourgogne en dependances

Projectontwikkelaar 2Rocks gaf begin 2017 aan nog dat jaar de omgevingsvergunning te willen indienen. “De bouwstart is voorzien in april 2017. Juni 2018 openen hotel Croix de Bourgogne en de dependances Theodoor en Louis de deuren in hartje stad” staat te lezen op de gemeentelijke website.
Nu is bekend geworden dat de bouw van hotel Croix de Bourgogne in 2019 pas begint, hoopt burgemeester Schrijen. De bouwvergunning is onherroepelijk geworden. Verder laat de gemeente op vragen van TV Valkenburg weten dat “de ontwikkelaar met de voorbereiding van de uitvoering aan de slag is. Afrondingen van gesprekken met aannemers, architect en exploitant. Wij hopen in het eerste kwartaal van 2019 meer inzicht te krijgen in de uitvoeringsplanning. Wij hebben alle vertrouwen erin dat er snel duidelijkheid komt over de startdatum. Er is voor ons geen aanleiding om te twijfelen over de doorgang van dit project.”
Er is geen verplichte startdatum voor de bouw van hotel Croix en de beide dependances. Een bouwvergunning kan ook niet verlopen laat de gemeente weten. “Wel bestaat de mogelijkheid om een verleende vergunning in te trekken indien er geen gebruik van gemaakt wordt.”
TV Valkenburg gaat verder in op de kwestie Croix de Bourgogne vanwege een onophoudende stroom aan vragen, opmerkingen, onduidelijkheden en misverstanden die leven onder de bevolking van het Geulstadje. Het houdt veel mensen bezig. Ook wel logisch want er komt geen informatie naar buiten. Tijdens de spreekbeurt van Levien Spits tijdens de commissievergadering van maandag 7 januari jl. legde hij de raadsleden voor om op onderzoek uit te gaan en te vragen naar bewijsmateriaal of de grond verkocht is aan projectontwikkelaar 2Rocks en of er voor de grond betaald is.
Ook die twee vragen hebben wij aan de gemeente voorgelegd en antwoord ontvangen. De gemeente schrijft het volgende: “De grond is nog niet geleverd. In de overeenkomst is afgesproken dat levering plaatsvindt 3 maanden voor start van de bouw. De gemeente is nu nog 100% eigenaar van de grond. Voor de drie kavels is € 200.000,- overeengekomen als verkoopprijs. De grond is nog niet betaald, wel is er een reserveringsvergoeding ontvangen”, aldus het antwoord van de gemeente.
Op Facebook is te lezen wij dat de projectontwikkelaar 2Rocks met een begrotingsgat kampt. En daardoor moeite heeft om te starten. Arbeid is duurder in de bouw en horecapersoneel is schaarser geworden’ zijn steekhoudende argumenten waarom de genoemde plannen stilliggen. “Mocht de ontwikkelaar niet kunnen bouwen om welke oorzaak ook, kan de overeenkomst ontbonden worden. Over de consequentie’s van een en ander (wel/geen boete etc.) zijn afspraken vastgelegd”, schrijft de gemeente.
Afbeeldingen Wiel Arets Architecten
Afbeelding Ontwikkelfonds
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Raadslid Cobben: "Er bestaat niet alleen Valkenburg"

Hogere kosten voor verwerking huishoudelijk afval

Volgend bericht →