Storing in parkeergarage: Gratis parkeren in centrum

Voorpagina » Toerisme » Storing in parkeergarage: Gratis parkeren in centrum

Al een hele week kunnen bezoekers aan de parkeergarage Aan de Kei gratis parkeren. De slagbomen staan sedert vrijdagmiddag open.
“Als gevolg van een technische storing is het tijdelijk niet nodig om een kaartje te pakken bij het inrijden van de parkeergarage. U kunt de garage ook zo weer uitrijden. De poortjes staan omhoog/open totdat de storing verholpen is. Hoe lang de storing duurt is niet bekend”, staat te lezen op de Facebook-pagina van supermarkt Albert Heijn.
Het is niet de eerste keer in de jonge geschiedenis van de ondergrondse parkeervoorziening in Valkenburg-centrum dat er storing is. Eigenaar en huurder zeggen dat het nu om een internetstoring gaat. Maar die duurt dus al een week.
In elke garage komen wel eens storingen voor (en dus derving van inkomsten). De afgelopen periode na oplevering/openstelling van de garage zijn een aantal storingen opgetreden. Dat zijn ‘kinderziektes’ die in de beginperiode naar voren komen. Deze zijn inmiddels opgelost. Momenteel is er nog een storing op de internetverbinding naar buiten. Naar verwachting is ook deze snel opgelost. Ook in de oude situatie van straatparkeren waren er wel eens parkeermeters buiten werking, waardoor tijdelijk ook een situatie van gratis parkeren ontstond. De omvang van deze inkomstenderving is niet aan te geven”, aldus de woordvoerder van de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Naast het parkeren in de parkeergarage blijven de overige parkeerterreinen zoals Villa Via Nova,  Walramplein en Berkelplein (nu nog gedeeltelijk vrij, binnenkort  geheel vrij, red) normaal geopend. Daar moet u wel betalen. Ook op het kleine parkeerterrein bij het scoutinggebouw is open en beschikbaar.
Voor de gemeente Valkenburg aan de Geul is er een duidelijk verschil tussen parkeren in de garage en parkeren op parkeerplaatsen. Dit heeft te maken met BTW-heffen. En dus ook met netto opbrengsten voor de gemeente. De gemeente ‘verdient’ meer als gebruikers parkeren op bv het Walramplein dan in de parkeergarage.
Hier leggen wij het u uit hoe het in elkaar zit. Info is afkomstig van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Inzake parkeren en BTW
Betaald parkeren achter een slagboom is sinds 1 juli 2011 altijd met BTW belast Door de staatssecretaris van Financiën is aangegeven dat als een gemeente gelden int op basis van een belastingverordening, zij handelt als overheid en dus niet als ondernemer voor de BTW. Sinds 1 juli 2011 is dat echter anders. Vanaf die datum leidt tegen betaling parkeren achter een slagboom altijd leidt tot ondernemerschap voor de BTW, zelfs als de parkeervergoeding wordt geheven krachtens een parkeerverordening. P-garage Aan de Kei is parkeren achter slagboom, dus wordt ook BTW geheven en afgedragen.

Samenvattend: Als er geen slagboom/speedgate of anderszins barrière bij P-terrein/garage staat betekent dat geen BTW heffing (geldt dus voor alle terreinen in Valkenburg).
Foto Fons Winteraeken, TV Valkenburg © 2016

← Vorig bericht

Bestuurder in Berg onwel geworden

Expositie gemeentehuis

Volgend bericht →