Stortvloed aan verkeersvoorstellen van Werkgroep Niks aan de Hand

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Stortvloed aan verkeersvoorstellen van Werkgroep Niks aan de Hand

Eén van de afdelingen van Werkgroep Niks aan de Hand, Verkeer, heeft een stortvloed aan voorstellen over onveilige verkeerssituaties kenbaar gemaakt in een schrijven aan het Valkenburgse College en alle raadsleden.
Het gaat om de voorstellen m.b.t.:
– geparkeerde, wachtende bussen bij de ingang van Pretpark de Valkenier;
– parkerende auto’s van ouders die schoolkinderen komen brengen en halen;
– bussen die Plenkertstraat willen verlaten via de Emmalaan;
– het terugplaatsen van de afzetting op hoek Neerhem – Burg. Henssingel;
– uitbreiding van de 30 km zone voor de toegangswegen van en naar Valkenburg;
– handhaving snelheid door de politie, ook in de nachtelijke uren.
Deze voorstellen worden tevens naar alle raadsleden gezonden.
Hieronder treft u alle brieven betreffende bovenstaande voorstelen van Niks aan de Hand aan.
———————————————————————–
Aan: het College van B&W
van de Gemeente Valkenburg aan de Geul.
Valkenburg aan de Geul, 5 september 2006
Onderwerp: Verkeerssituatie bij de Valkenier
Geacht College,
Wij allen kennen de situatie van geparkeerde wachtende bussen op de Prinses Beatrixsingel nabij de toegangspoort van de Valkenier. Ter plaatse maakt de weg een flauwe bocht.
Omdat de buschauffeurs hun bussen hier parkeren om passagiers (kinderen) te laten uit- en instappen, ontstaat vooral in de zomermaanden, dagelijks, een uiterst gevaarlijke verkeerssituatie.
Als automobilist en als wielrijder heb je totaal geen zicht op andere verkeersdeelnemers in tegengestelde richting. Er moeten oplossingen hiervoor te vinden zijn. Het is voornamelijk gemakzucht van buschauffeurs en/of begeleiders die hier debet aan zijn.
Komende uit de Koningswinkelstraat is er voor linksafslaand verkeer niet aanggegeven dat parkeren/wachten verboden is.
Komende uit de Prins Bernardlaan geeft een bord met aanduiding parkeerzone geen duidelijkheid.
Gaarne zouden wij zien dat hier duidelijker wordt aangegeven dat parkeren niet is toegestaan.
Onnodig is het te zeggen dat er dan ook gehandhaafd moet worden.
met vriendelijke groet,
namens de Werkgroep Verkeer,
H. Roelofs
voorzitter
———————————————————————–
Aan: het College van B&W
van de Gemeente Valkenburg aan de Geul.
Valkenburg aan de Geul, 5 september 2006
Onderwerp: Parkeren in Plenkertstraat bij Polfermolencentrum.
Geacht College,
Van de sportmogelijkheden van het Polfermolencentrum wordt gelukkig veelvuldig gebruik gemaakt, vooral door veel jeugdigen
Een meerderheid van hen wordt door ouders met de personenauto gebracht en gehaald. De kinderen stappen dan in de Plenkertstraat uit de auto en steken al dan niet de weg over. Dit gebeurt steeds in pieken.
Personenauto’s staan in de Plenkertstraat geparkeerd, al dan niet met draaiende motor, te wachten op de kinderen die terugkeren van sporten.
Vervolgens constateren wij dat de bussen waarmee de Valkenburgse schoolkinderen naar het schoolzwemmen gebracht worden in de Plenkertstraat stoppen en laten in/uitstappen.
Beide geconstateerde euvels veroorzaken veel verkeersoverlast en dus gevaar.
Daar komt bij dat buschauffeurs die minder bekend zijn in Valkenburg, de Plenkertstraat proberen te verlaten via de Emmalaan. Dat kan alleen door de bus een aantal keren vooruit en achteruit te “stoten”. Regelmatig komt het voor dat buschauffeurs tegen het verkeer in de eenrichtingsweg van de Plenkert naar de Wilhelminalaan rijden.
Ook komt het voor dat een buschauffeur de hele Plenkertstraat achteruit rijdt om via de Polfermolenweg naar een busparkeerplaats te gaan.
Gaarne zouden wij zien dat U door verkeersdeskundigen hier naar laat kijken en dat er maatregelen genomen worden om dit ongewenste gedrag te voorkomen cq. in te dammen.
met vriendelijke groet,
namens de Werkgroep Verkeer,
H. Roelofs
voorzitter
———————————————————————–
Aan: het College van B&W
van de Gemeente Valkenburg aan de Geul.
Valkenburg aan de Geul, 5 september 2006
Onderwerp: Parkeren in Plenkertstraat bij Polfermolencentrum.
Geacht College,
Graag vragen wij Uw aandacht voor de verkeerssituatie hoek Neerhem/Burgemeester Henssingel. Vanwege de Tour de France is op deze hoek de middendrempel weggenomen.
Het gevolg is dat veel personenauto’s van mensen die niet goed bekend zijn in Valkenburg nu doorrijden en in de fuik Berkelstraat/Hovetstraat terecht komen. Veel van deze automobilisten draaien bij de Berkelpoort om.
Nog veel storender zijn de grote pelotons wielrijders die nu doordenderen richting Berkelstraat/Hovetstraat.
Dagelijks kent de hier bedoelde kruising een aantal bijna-ongevallen
Derhalve willen wij U voorstellen de verkeersdrempel weer te laten aanbrengen.
met vriendelijke groet,
namens de Werkgroep Verkeer,
H. Roelofs
voorzitter
———————————————————————–
Aan: de Raad en het College van B&W
van de Gemeente Valkenburg aan de Geul.
Valkenburg aan de Geul, 5 september 2006
Onderwerp: 30-km zones.
Ref. Uw brief aan de VVD, nr. 1979 d.d. 28-7-06
Geachte Raad, geacht College,
Met verwijzing naar de in Ref. genoemde brief het volgende. De werkgroep Verkeer van “Niks aan de Hand” heeft kennis genomen van Uw voorstellen om een aantal 30km-zônes in te richten.
Wij zijn van mening dat de door U voorgestelde gebieden aanvulling behoeven.
Wij zouden graag zien dat alle straten in de kom van kern Valkenburg 30 km-zône worden. In de meeste van deze straten kan in ieder geval niet harder gereden worden.
Echter wij missen Uw aandacht voor de toegangswegen: Neerhem, Burgemeester Henssingel, Broekhem, Strabeek, Daalhemerweg, Nieuweweg. Ook enkele locale verbindingswegen zoals Stationstraat, Parallelweg en Wilhelminalaan zouden aangewezen moeten worden als 30 km-zône.
Vooral de gekende toegangswegen. Wij constateren dat de Neerhem, de Daalhemerweg en de Cauberg nog steeds onderdeel uitmaken van het Francorchamps-circuit. Vooral `s-nachts na 02.00 uur is het vaak een chaos en wordt er geraced. Laat dus ’s-nachts regelmatig controleren op snelheid.
Tenslotte willen wij U dringend verzoeken de nu bestaande en toekomstige zônes met beperkte snelheid te laten controleren. Ook hier is handhaving dringend gewenst.
met vriendelijke groet,
namens de Werkgroep Verkeer,
H. Roelofs
voorzitter

← Vorig bericht

Welnessplannen Valkenburg in "Een Vandaag"

De Kinderboekenweek heeft dit jaar als motto: boeken over dieren

Volgend bericht →