Streep door huurkoop school Schin op Geul

Voorpagina » Toerisme » Streep door huurkoop school Schin op Geul

Tijdens de raadsvergadering over de Kadernota in de Valkenburgse gemeenteraad kwam ook het voorstel van het College van huurkoop van het schoolgebouw in Schin op Geul aan de orde. Pat-Jos Huisman (PGP) en Niels Dauven (AB) waren alsnog vóór de overdracht van het voormalige schoolgebouw onder huurkoop aan Physiotherapie Heuvelland. De andere fracties (CDA, VVD, VSP) waren om diverse redenen tegen. 
Opmerkingen
“Waarom niet gesproken met diverse woningcorporaties (VSP)”, “de huur/koopconstructie is niet marktconform en de eigenaar kan over 5 jaar het geheel in de vrije verkoop doen. Wij subsidieren dus de ondernemer. Er wordt met zwakke argumenten gedebatteerd omdat het voetbalveld nog niet beschikbaar is voor woningbouw (CDA)”. Fracties waren in het algemeen wel akkoord met “huur” maar niet met “huurkoop”.
Maatschappelijke functie
Wethouder Carlo Vankan gaf als antwoord dat in de toekomst de woningcorporaties wel betrokken worden in verkoop van leegstaande scholen. Door grote investeringen was alleen een huurkoop constructie interessant voor de huidige ondernemer. Bovendien dacht hij dat de huidige ondernemer niet voor een andere constructie zou kiezen en het bedrijf zou overbrengen naar een eerdere voor hem interessante lokatie buiten Schin op Geul. Ook deelde hij mede dat na afloop van de overeenkomst de bestemming “maatschappelijke funktie” gehandhaafd blijft waardoor de gemeente vergunningverlener is bij veranderingen.
Wim Weerts (AB) deelde daarop mede dat verkoop voor de bouw van zorgwoningen wel als maatschappelijke functie werd gezien waardoor voor de ondernemer buiten de gemeente om een ontsnappingsclausule zou kunnen bestaan.
Amendement
Namens de fracties CDA, VSP en VVD diende Math.Knubben een amendement in met als tekst: “voorlopig het voorstel aan te houden en geen onomkeerbare besluiten te nemen; alsnog met de lokale woningcorporaties in gesprek te gaan voor realisatie van woningbouw; de huurkoop constructie, zoals deze nu aangeboden is, te laten doorlichten op marktconformheid.” Dit amendement werd met 10 tegenstemmers en 7 voorstemmers weggestemd. Ook het collegevoorstel werd met 9 tegenstemmers en 8 voorstemmers verworpen.
Gok?
Wethouder Vankan zei nogmaals er geen spijt van te hebben dat hij dit voorstel uit eigen beweging aan de raad had voorgelegd. “Er wordt nu echter een grote gok genomen dat de ondernemer toch zijn eerdere plannen gaat doorvoeren en alsnog verhuist vanuit Schin op Geul naar een andere gemeente en dat de woningstichting geen interesse heeft voor de bouw van 6 woningen”.
Archieffoto schoolgebouw Schin op Geul

← Vorig bericht

Hoofdpijndossier Valkenburgerstraat haalt eindstreep

Minder bezoekers voor de Gemeentegrot

Volgend bericht →