Subsidie voor drie Valkenburgse stichtingen

Voorpagina » Nieuws » Subsidie voor drie Valkenburgse stichtingen

Stichting Jeugdbeweging Valkenburg, Stichting Bergse Kracht en Stichting d’r Moostuin ontvangen een gemeentelijke subsidie. In november vorig jaar ontving de Stichting Jeugdbeweging een subsidie van € 1000,-. Middels een aangenomen motie heeft de gemeenteraad besloten om deze subsidie gelijk te trekken met het niveau van de subsidie die alle gemeenschapshuizen hebben ontvangen. Daarom krijgt de stichting nog € 3000,-.

Stichting Bergse Kracht
Ten tijde van de watersnoodramp in juli 2021 heeft Stichting Bergse Kracht zich ingezet om slachtoffers in Valkenburg aan de Geul en de regio te helpen. Ter compensatie van de gemaakte onkosten en als blijk van waardering voor de inzet van Stichting Bergse Kracht is een incidentele subsidie van € 10.000,- verstrekt.

Stichting d’r Moostuin
Stichting d’r Moostuin in Berg en Terblijt is een openbare belevingstuin waar jongeren, ouderen en bedrijven zich inzetten voor een gezond leven. Ze levert een bijdrage aan de leefbaarheid, gezondheid en maatschappelijke participatie voor jong en oud. Echter, zonder financiële steun voor 2022 komt het voortbestaan van de stichting in gevaar. Reden om een incidentele subsidie van € 5.000,- te verstrekken. Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 kan de stichting aanspraak maken op een waarderingssubsidie van € 2.000,- per jaar.

← Vorig bericht

Social sofa in Pelerinstraat in het teken van vrede

S.E.C.-teams succesvol

Volgend bericht →