Subsidie voor regionale en lokale mediaproducties

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Subsidie voor regionale en lokale mediaproducties

Stimuleringsfonds Regionale Mediaproducties.Gedeputeerde Staten stellen vanuit het Stimuleringsfonds Regionale
Mediaproducties een bedrag van € 262.335,- beschikbaar aan elf regionale
televisie- en radioproducties. Het Stimuleringsfonds Regionale
Mediaproducties is begin 2006 op verzoek van Provinciale Staten tot stand
gekomen om te bevorderen dat meer hoogwaardige, streekeigen, Limburgse
radio- en televisieproducties op regionale en lokale zenders worden
uitgezonden.
Mediaproducenten en lokale en regionale radio- en tv-zenders uit Limburg
konden begin dit jaar een subsidieverzoek indienen. In deze periode zijn 34
kwalitatief goede aanvragen ingediend tot een totaalbedrag van € 1,2
miljoen. De omvang van het fonds bedroeg echter € 262.335,-. Verreweg de
meeste aanvragers beschikten over de vereiste uitzendgarantie. GS hebben elf
subsidieaanvragen gehonoreerd of gedeeltelijk gehonoreerd.
De volgende initiatiefnemers ontvangen vanuit het Stimuleringsfonds
Regionale Mediaproducties een subsidie voor het maken van één of meerdere
uitzendingen:
TV Limburg Serie over de Toekomst van de Blaasmuziek € 23.000,-
Media Profile BV Verfilming van toneelstuk Volkstoneel Kerkrade €
16.037,-
L1 i.s.m. Mediagroep Limburg ‘Mooi Limburgs Meziek Festival’ € 36.500,-
Stichting Lokale Omroep Gennep ‘Stadswandeling Gennep’ € 7.068,-
Witgoed en Van Bontewas serie JONGEJONGE € 56.875,-
Beeldwerk TV producties serie Typisch Limburgs € 36.250,-
T36 Media BV 13 delige serie over de geschiedenis van Limburg €
61.750,-
Omroep Venlo documentaire Sergeant Peaper € 3.775,-
Hölscher RTV tv documentaire over prof.dr. Timmers € 10.000,-
Jo Cortenraedt tv documentaire over Bronktraditie Eijsden € 5.320,-
L1 ‘L1 laat jongeren zelf radio maken’ € 5.760,-
Totaal: € 262.335,-

← Vorig bericht

CDA vraagt het College om cameratoezicht in het Halderpark

Opening Art Valkenburg in Streekmuseum Land van Valkenburg

Volgend bericht →