SV Geuldal: via fusie naar één nieuw sportpark

Voorpagina » Toerisme » SV Geuldal: via fusie naar één nieuw sportpark
“Voer een inventariserend onderzoek uit naar de haalbaarheid van het realiseren van een nieuw sportcomplex voor de voetbalclub SV Geuldal, waarbij meerdere locaties worden onderzocht”. Dit moet wat het Huis voor de Sport Limburg betreft de opdracht worden voor een door het Huis in te stellen onderzoek. Het Huis kan dit onderzoek in zes maanden afronden voor een bedrag van afgerond € 10.700,-.
Is er draagvlak?
In het onderzoek is ook begrepen het polsen van draagvlak bij bewoners in de omgeving van de nieuw beoogde locatie. En van het zoeken naar mogelijkheden voor het gebruik van de vrijkomende bestaande twee sportcomplexen van SV Geuldal.
Accomodatie
SV Geuldal is in 2015 ontstaan uit een fusie van de voetbalverenigingen vv Wijlre uit Wijlre (gemeente Gulpen-Wittem) en RKVV Struchter Boys uit Schin op Geul (gemeente Valkenburg aan de Geul). De fusievereniging is nu actief op de 2 locaties van de voormalige verenigingen. Om diverse redenen (financiële en ambities) heeft SV Geuldal intussen de wens toe te groeien naar één – nieuwe – accommodatie. De gemeenten Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul hebben aangegeven de vereniging te willen faciliteren in het proces.
De mogelijke opdracht aan het Huis voor de Sport voor een onderzoek komt aan de orde in de vergadering van de raadscommissie Sociaal Domein van 9 september a.s. vanaf 19.00 uur in de raadzaal.
← Vorig bericht

De laatste uren van Sjeng Coenen en Joep Francotte

Wat gebeurt er met het 'luikenhuis’ in Sibbe

Volgend bericht →