Gemeenteraad verdeeld over keuze bezuinigen

Voorpagina » Toerisme » Gemeenteraad verdeeld over keuze bezuinigen

De gemeenteraad is verdeeld over welke bezuinigingsmaatregelen aan te wijzen voor het komende jaar en daarna tot 2023. Dat bleek tijdens de debatten over de Kadernota die maandagmiddag tot laat in de avond gevoerd werden. Er zijn twee posten gevonden die door de meerderheid van de raad gesteund werden. Een schampere ton is gevonden met die kanttekening dat er nog geld afgaat voor een nieuw waterveld voor hockeyclub Sjinborn. De politiek heeft het lastig met maatregelen die de burger pijn zullen gaan doen. En schuift die oefening maanden voor zich uit. “Dit jaar gaan we geen sluitende begroting krijgen”, zegt wethouder Bisschops daags na het marathon-debat. “Maar vanaf 2021 zal dat zeker moeten. In de tussentijd kunnen wij in overleg gaan met de V.N.G. (de Vereniging van Nederlandse Gemeente waar alle gemeenten lid van zijn, red) die en ander standpunt heeft over de gehanteerde systematiek van ‘samen de trap en samen de trap af’  door het kabinet in Den Haag. Alles wijst er op dat de economie de trap oploopt, echter de gemeentes ontvangen niet meer gelden. Sterker nog: minder. Daar moet verandering in komen”.
Wat willen de politieke partijen rond bezuinigingen:

AB

Algemeen Belang zag de toekomst best positief tegemoet. Fractievoorzitter Niels Dauven sprak over mogelijkheden die er lagen: bouw Croix de Bourgogne, Ingantiusvallei, gebiedsvisie Plenkertstraat, versterking van het product Kerststad, de realisatie van woningen op de plek van de Polfermolen, en Bergervliet in Berg, de komst van de drielandentrein en terugkomst van de stoomtrein.
AB wil de bezuinigingen te lijf gaan met verhoging van de parkeergelden, het project Via Belgica nogmaals tegen het te houden, net als het parkeer-overloop-terrein aan de Beekstraat, opnieuw in overleg te gaan met de provincie over de hoge kosten van brandveiligheid in alle groeves en een verlaging van de subsidie voor het VVV Zuid-Limburg.
CDA
De CDA fractie is geschrokken van de vele overschrijdingen van de budgetten van diverse voorstellen. Hoe komt dat? Schakelen wij wel de juiste onderzoekers in?
Waar komen de hoge kosten en de oorzaak van de verontreiniging van de voormalige parkeerplaats villa Via Nova vandaan?
Fractievoorzitter Math.Knubben vroeg om de provincie Limburg ook deelgenoot te maken van een mogelijk risico indien de realisatie van hotel Croix de Bourgogne en de beide dependances niet door zou gaan. Het CDA wil een aantal gedane voorstellen op alle terreinen laten onderzoeken en het college van B&W moet nieuwe voorstellen doen.
VSP
Dat kwam hem door VSP-fractievoorzitter Jef Kleijnen op hoongelach te staan. “Sinterklaas bestaat in Valkenburg. Hij heet Niels Dauven”, bitste Kleijnen hem toe. Voor het college had Kleijnen een negatief compliment over: “En van het coalitie akkoord van vorig jaar blijft niets over. Nul euro voor nieuw beleid”.
De VSP had een lange waslijst aan bezuinigingsmaatregelen. Naast de eerder genoemde die AB voorstelt, ook nog het niet laten bouwen van een muur bij het Openluchttheater (“Geen klachten, dus verkwisting van gemeenschapsgeld”, red.), voorziening in het kader van Wijlnd Houthem voor 7 ton zijn niet voor de burgers, geen geld naar een mogelijk binnenhalen van een NK wielrennen (werd door college direct de kop ingedrukt. College heeft geen ambitie in het binnenhalen van een NK wielrennen, red), besparing van bijna een ton op samenwerkingsvormen die niet functioneren en bespaar op het uitbreiden van de mountainbikeroutes. Levert € 20.000,- op. “We zijn een wandelgemeente”, aldus Kleijnen.
PGP
Coalitiepartij PGP vond de Kadernota niet helder. Corry Fulmer opende het plan om het college met dekkingsvoorstellen op maatregelen te komen met een gedegen afweging. “Dan kunnen we keuzes maken. Nu worden we gedwongen pijnlijke keuzes te maken op niet inzichtelijke voorstellen. Dat willen we niet. En daarbij kan iedere partij een eigen insteek kiezen. Dat werkt niet”, aldus Fulmer.
VVD
Raadslid Mariëlle Smeets was kort en krachtig in haar betoog. Ook de VVD heeft op bijna dezelfde onderwerpen voorstellen voor bezuinigingen. Over de extra ton voor jaarlijks onderhoud aan de parkeergarage had ze geen goed woord over. “Is hier wanbeleid van de wethouder aan de orde? Wanneer komt de volgende aap uit de mouw?”, vroeg ze zich in het openbaar af.
Voorstel wethouder Bisschops
Wethouder Bisschops van Financiën liep samen met de raad de Kadernota op pagina 16 af van onderwerpen die geschrapt kunnen worden en waar de meerderheid van de raad mee akkoord gaat. Dat zijn twee voorstellen:
Overloopterrein Beekstraat wordt geschrapt: besparing € 75.000,- en de
Bijdrage voor samenwerkingsvormen terugbrengen van € 6,- naar € 2,- per inwoner. Besparing € 67.500,-. Een – matige en kleine – bezuiniging van om en nabij € 100.000,-
Dekkingsvoorstellen:
De Onroerend Zaakbelasting voor het jaar 2023 met één jaar te verlengen.Dagkaarten voor parkeren met € 1,- te verhogen. Dit geld niet voor het parkeerterrein op de kop Cauberg. Levert circa € 25.000,- per jaar op. Het nieuwe waterveld voor Hockeyclub Sjinborn van circa € 70.000,- wordt verwerkt in de begrotingsvergadering in november a.s. Wordt over 12 jaar afgeschreven.
Groot tekort blijft
Voor het komende jaar blijft er een tekort van 1 miljoen over drie jaar. “Een flinke post”, was de conclusie van wethouder Bisschops. In november moet het grootste deel van de bezuinigingen gevonden worden. Het college komt met voorstellen en dekkingsvoorstellen voor deze projecten:
–  de reconstructie van de Valkenburgerstraat;
–  de aanpassingen in de Prinses Beatrixsingel;
–  de realisatie van het Kindcentrum Berg;
–  de begraafplaats Cauberg;
–  het regionaal project wandelroutes.
Tot aan begin november – als de begrotingsbehandeling plaatsvind – zal er via commissievergaderingen blijvend gezocht worden naar oplossingen om het resterende tekort van circa 4 ton opgelost te krijgen. De vooruitzichten op een positief geluid vanuit de ‘september circulaire van de regering’ is gematigd binnen het college.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Bronkprocessie Valkenburg-centrum krijgt andere route

Vlam in de pan in Oud-Valkenburg

Volgend bericht →