Weer tegenvaller voor gemeentelijke begroting

Voorpagina » Toerisme » Weer tegenvaller voor gemeentelijke begroting

In een tussentijds schrijven afkomstig van de Rijksoverheid, (de mei-circulaire, red.) blijkt dat de gemeente minder geld uit de Rijkskas zal ontvangen dan door de gemeente aangenomen. ‘De gemeenteraad zal richtinggevende bezuinigingskaders moeten meegeven aan het college van B&W om een duurzaam begrotingsevenwicht te realiseren”, aldus het college. Heel duidelijk is dat er geen nieuwe beleidstoevoegingen – lees nieuwe plannen – aan de orde kunnen zijn.

Slechte prognoses door het Rijk
Vorig jaar werden de zeer positieve prognoses binnen enkele weken door het Rijk in negatieve zin gecorrigeerd. En ook nu worden de prognoses naar beneden toe bijgesteld. En wel omdat het Rijk er niet in is geslaagd de ambitieuze investeringsagenda van het Rijk uit te voeren. Het verloop van de gemeentebegroting voor de komende vier jaar zal gecorrigeerd moeten worden aangezien de tekorten van een kwart miljoen over vier jaar tot een half miljoen oplopen. Daarbij wordt nu alvast een waarschuwing aangekondigd door b&w dat na Prinsjesdag wederom nieuwe kortingen voor Valkenburg aan de Geul kunnen optreden.
Ook meevaller
Er is ook een positief bericht te melden in de brief aan de raad. Er is een incidentele meevaller van het Rijk van ruim zeven ton. Dit geld moet worden ingezet om de negatieve balans binnen de post Sociaal Domein weg te werken.

De commissievergadering van vanavond en de raadsvergadering van komende maandag over de Kadernota zal – door deze steeds oplopende tekorten – maar één richting op kunnen gaan: bezuinigen.
Er zullen nog wel enkele maanden nodig zijn voor de politiek om binnen deze richtinggevende bezuinigingskaders concrete besluiten te nemen. Het college wil in elk geval een duurzaam begrotingsevenwicht realiseren.
← Vorig bericht

Gezochte man uit Berg gevonden

83 Jarige man in Valkenburg vermist

Volgend bericht →