Tekort project "21 appartementen" Vroenhof.

|
, ,

Mediation werkte vertragend?Het genoemde woningbouwproject op de locatie
Vroenhof 92, voormalig mechanisatie bedrijf, wordt
binnenkort opgeleverd.
De totstandkoming van dit voor Houthem belangrijk
project is niet "gladjes" verlopen.
Meerwerk, prijsindexering, kosten voor onvoorzien en niet te vergeten de kosten, welke het “mediationtraject” veroorzaakt door klachten en wensen van omwonenden met zich mee brachten, hebben thans een tekort van 100.000 EURO veroorzaakt.
Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de gemeenteraad 50.000 EURO, zijnde het bedrag uit de grondverkoop, ter bestrijding van de "mediationkosten" beschikbaar gesteld.
Door bestuurlijk overleg met de Provincie hoopt de gemeente dat in het kader van de Investeringsregeling Stedelijke Vernieuwing (ISV) het resterende tekort van 50.000 EURO wordt opgeheven.
Aan de eis dat de gemeente de helft van het ontstane tekort afdekt wordt nl. voldaan.

← Vorig bericht

Koningin komt naar Valkenburg aan de Geul.

Carnavalskrant 't Maske weer uitgereikt.

Volgend bericht →