Tekort van 1,7 miljoen voor sociale regelingen

Voorpagina » Nieuws » Tekort van 1,7 miljoen voor sociale regelingen

Per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid van de gemeente op het terrein van financiële ondersteuning van kwetsbare groepen flink vergroot. Het Rijk heeft allerlei extra taken opgelegd en bovendien bezuinigingen doorgevoerd. Hierdoor is een structureel tekort op de budgetten van € 1,7 miljoen ontstaan. En dus zal de gemeente moeten bezuinigen. Reden voor het College van Burgemeester en Wethouders om een ‘Versterkingsplan Sociaal Domein’ samen te stellen en naar de raadsfracties te sturen. Dit is een plan dat voorstellen bevat voor investeringen, verbeteringen en bezuinigingen gericht op dit doel. 

Tijdens de vergadering van de Commissie Sociaal Domein van maandagavond stond dit plan op de agenda. Aan het begin van de bespreking gaf wethouder Remy Meijers al aan dat het ‘Versterkingsplan’, gezien de inbreng van de verschillende fracties en enkele noodzakelijke tekstuele aanpassingen, geen hamerstuk zou worden. Die inbreng van de fracties werd vervolgens uitgebreid gepresenteerd. Vooral de PGP heeft grote moeite met de bezuinigingen. Het aanspreken van de reserves voor sociale uitgaven ziet de partij als een oplossing. Wethouder Meijers ziet dit als een tijdelijke oplossing. “We moeten echt bezuinigen, anders zijn de reserves van bijna 8 miljoen in 2025 op,” waarschuwt hij.

Extra geld van het Rijk
Er is hoop dat het Rijk de gemeente tegemoet komt met een financiële meevaller van wellicht circa € 1,3 miljoen. Wethouder Niels Dauven van financiën is huiverig. “Maastricht heeft schijnbaar al een toezegging, wij nog niet. Bovendien is het in de praktijk vaker een sigaar uit eigen doos, omdat je op hetzelfde moment op andere uitkeringen wordt gekort,” legt hij zijn twijfels uit. 

Nieuw raadsvoorstel
Het voorstel ‘Versterkingsplan Sociaal Domein’ zal door het college van Burgemeester en Wethouders in een nieuw raadsvoorstel worden gegoten en gaat dus terug naar het presidium. Dit orgaan beslist vervolgens of het nieuwe raadsvoorstel eerst in een extra bijeenkomst van de commissie Sociaal Domein wordt behandeld alvorens het in de gemeenteraadsvergadering van 12 juli aanstaande aan bod komt.

← Vorig bericht

Online veiling Polfermolenspullen levert ton op

Omnibuz stopt met gratis vervoer naar vaccinatielocatie

Volgend bericht →