Tekst in begroting die niet naar buiten mocht komen

Voorpagina » Toerisme » Tekst in begroting die niet naar buiten mocht komen

In de concept-begroting zijn teksten terecht gekomen die er niet in mochten staan. Dat bleek uit beantwoording van vragen tijdens de commissievergadering afgelopen maandag.
“Het is zomaar een gedachte van het college dat zomaar in de begroting voor de komende vier jaar terecht komt. Is dit ingegeven door andere plannen rond de groene vleugel, het zgn. Kastelenpark? Of is dit zomaar een ideetje?”, vroeg CDA-fractievoorzitter Math. Knubben aan wethouder Remy Meijers.
“Ik heb zomaar het gevoel dat hier iets verkeerd neergeschreven is”, was de ingetogen reactie van wethouder Meijers. “Dan had ik het er uit gehaald. Bij mijn weten is er geen enkel plan om bv. VV Walram een nieuwe lokatie toe te wijzen. Er ligt net een nieuw kunstgrasveld. Dus laten we dat zo houden”, aldus de wethouder.
Dat fronste de wenkbrauwen van Math. Knubben en vroeg door. “Het gaat niet alleen om het complex van Walram, maar ook de tennisvereniging en de jeugdbeweging en alles in het Kastelenpark-project. Die opmerking in de begroting is toch niet voor niets daarin opgenomen. Anders was die wel weggelaten”, aldus een wantrouwende fractievoorzitter van het CDA tijdens zijn interpellatie. De wethouder reageerde niet meer op deze opmerking en liet het erbij.
Om welke passage uit de begroting gaat het eigenlijk? Welnu, dit staat te lezen op pagina 42 van de concept-begroting.
——–
Gebiedsontwikkeling Groene Oostvleugel/Kastelenpark Valkenburg-Schin op Geul.

Aan de oostzijde van de kern Valkenburg lopen diverse initiatieven. Het heeft de voorkeur om deze te bundelen tot één integrale gebiedsvisie, die vervolgens qua uitvoering geknipt kan worden in losse onderdelen. De volgende initiatieven dienen een plek te krijgen in de integrale gebiedsvisie Groene Oostvleugel/Kastelenpark Valkenburg-Schin op Geul:
– Verkoop en herontwikkelingsplannen Kasteel Oost;
– Verkoop/herontwikkeling Geulpark;
– Herinrichting/toekomstvisie sportcomplexen Walram/LTC Valkenburg;
– Toekomst sportcomplex VV Geuldal (Strucht: wens nieuwe accommodatie); – Pleinenplan Schin op Geul (TOP), vanuit Burgerkracht;
– Ontwikkelingen rondom kasteel Schaloen;
– Woningbouw Mauritiussingel;
– Invulling locatie voormalige basisschool Schin op Geul;
– Nieuwe invulling hertenkamp;
– Reconstructie wandelpad achter hotel Atalanta richting Kabelbaan.
Binnen deze coalitieperiode worden op basis van de huidige stand van zaken de volgende investeringen vanuit deze gebiedsontwikkeling voorzien:
– Opstellen/ actualiseren integrale gebiedsvisie (€ 50.000,-);
– Pleinenplan Schin op Geul, initiatief vanuit Bureau Burgerkracht (€ 2.220.000,-)
– Herinrichting hertenkamp (€ 330.000,-)
– Herinrichting rondom Kasteel Oost en sportvelden (€ 1.100.000,-)
Totaal dus een bedrag van € 3.700.000,-
———–
Het gaat om een bedrag van bijna 4 miljoen voor een project waarbij 25% van het bedrag nodig is voor het herinrichten van het gebied waar VV Walram haar voetbalcomplex heeft liggen. Maar ook de tennisvereniging haar tennisbanen. Beiden zouden dan verplaatst worden naar resp. Broekhem-Noord en Berg & Terblijt. In deze laatste kern ligt een tennispark dat niet meer gebruikt wordt. De tennisvereniging zou ook nog kunnen verhuizen naar het nieuwe tennispark in Houthem.
Het voorgaande valt onder het hoofdstuk “speerpunten”. Nieuwe te ontwikkelen projecten die het college voor ogen heeft. Deze “speerpunten” zijn gedeeltelijk uitgewerkt en gefinancierd. Andere blijven nog steken in het stadium “idee/visie” voor de toekomst.
Door de opmerking van de wethouder (“Ik heb zomaar het gevoel dat hier iets verkeerd neergeschreven is”) rijst de vraag wie de eindredactie/eindregie voerde over deze concept-begroting?
← Vorig bericht

Mini cursus over 'juiste voeding'

TV Gids TV Valkenburg vanaf 4 november

Volgend bericht →