Tentoonstelling over pater Eymard in Heiligdom St-Gerlach

Voorpagina » Toerisme » Tentoonstelling over pater Eymard in Heiligdom St-Gerlach

In heiligdom St-Gerlach krijgt het leven van pater Eymard aandacht van 5 januari t/m 5 maart 2019.

Wie is Pater Eymard?
Pater Pierre Julien Eymard – stichter van de congregatie van het Heilig Sacrament – werd in 1811 te La Mure d’Isère (bij Grenoble) geboren. Hij werd toen hij 24 jaar oud was in 1834 tot priester gewijd. Hij werkte vooral als volksmissionaris, maakte naam als predikant en had een druk bezochte biechtstoel. Stilaan ontwikkelde hij een steeds grotere devotie voor Christus’ tegenwoordigheid in de eucharistie. Hij vroeg en kreeg toestemming de Congregatie van de Maristen te verlaten om een nieuwe priestercongregatie te beginnen: de Congregatie van de Priesters van het Heilig Sacrament. Dat gebeurde in 1856. Zij leggen zich toe op de verspreiding van de devotie tot het Heilig Altaarsacrament. Twee jaren later stichtte hij ook een vrouwelijke tak: Dienaressen van Heilig Sacrament; zij leggen zich vooral toe op de aanbidding van de eucharistie. Hij werd bij dit alles krachtig gesteund door zijn geestverwant Pastoor van Ars. Hij stierf 1 augustus 1868 in zijn geboorteplaats La Mure d’Isère. In 1877 werden zijn stoffelijke resten – tegen de zin van zijn dorpsgenoten – overgebracht naar de nieuwe kapel van het moederhuis van de Congregatie aan de Avenue Friedland in Parijs. Hij werd heilig verklaard door Paus Johannus de 23e  op 9 december 1962.
De tentoonstelling bestaat uit 7 banners
Elke banner belicht een gedeelte uit het leven van pater Eymard zoals zijn jeugdjaren in La Mure in de Franse Alpen, zijn jaren als priester van het bisdom Grenoble, zijn jaren als pater Marist in Lyon en over hem als stichter van de Sociëteit van het heilig Sacrament en over het werk dat hij naliet de snelle groei van de Sociëteit van het H. Sacrament en het werk van de Eucharistie in de wereld.
pastedGraphic.png  pastedGraphic_1.png
De tentoonstelling is vanaf nu te bezichtigen in het Heiligdom Sint Gerlach tot en met 5 maart 2019 in de Onderstestraat 1 in Houthem. De openingstijden zijn elke dag van 10.00 – 16.00 uur, ’s zondags vanaf 10.30 uur. Vrije entree, een vrijwillige bijdrage voor de instandhouding van het Heiligdom wordt zeer op prijs gesteld.

← Vorig bericht

Zeven statushouders naar Valkenburg aan de Geul

Oversteekplaats Reinaldstraat blijft

Volgend bericht →