Aanpak wateroverlast in Terblijt

Voorpagina » Nieuws » Aanpak wateroverlast in Terblijt

Met de aanleg van een regenwaterbassin van circa 550 m3 en het realiseren van een nieuw afwateringssysteem in Terblijt, wil de gemeente een meer gecontroleerde afvoer van regenwater realiseren. Dat zijn resultaten van gehouden infoavonden en enquêtes hoe overstromingen bij stevige buien in de toekomst te voorkomen. Onlangs besteedde TV Valkenburg Vandaag nog aandacht aan een nieuwe enquête om wateroverlast te voorkomen. Studenten van de VU Amsterdam gaan deze enquête doen.

Waterbuffer Terblijt impressie

Regenwaterbuffer
In het weiland achter de Lindenstraat 21 wordt een regenwaterbuffer aangelegd van ca. 550 m3. Er worden betonnen keerwanden geplaatst waarmee het water tijdens hevige buien wordt vastgehouden. Door een gecontroleerde afvoer wordt de buffer geleidelijk over langere tijd weer leeggelaten.

Afwatering
In de nabije toekomst wordt nog een aantal maatregelen genomen om de toevoer van regenwater naar het laagste gebied in Terblijt te beperken. In de hoger gelegen Gasthuisstraat wordt de afwatering aangepast. Zo wordt het water rechtdoor geleid en komt het niet in de Lindenstraat terecht. Ook de Oeverweg wordt op die manier aangepast. Ook op de hoger gelegen akkers wordt door de aanleg van mini-terrassen (de zgn. graften) de toestroom naar het lager gelegen gebied afgeremd.

“Deze maatregelen worden momenteel nog uitgewerkt in nauwe samenwerking met partners zoals landeigenaren, boeren en Waterschap Limburg,” schrijft wethouder Carlo Vankan in een persbericht.

← Vorig bericht

Granulaat blijkt milieuonvriendelijk

Coronasteun voor lokale culturele voorzieningen: 4 tegen 61

Volgend bericht →