Misschien kwijtschelding lokale lasten voor bedrijven en burgers

Voorpagina » Nieuws » Misschien kwijtschelding lokale lasten voor bedrijven en burgers

Kwijtschelding lokale lasten voor bedrijven en burgers
De VVD heeft gepleit voor kwijtschelding en niet het opleggen van een heffing van lokale lasten voor de ondernemers/inwoners voor 2020 en ook 2021. Bianca Eurlings verwijst naar de gemeente Venlo, waar in 2021 geen reclamebelasting, geen BIZ-belasting en horecazaken geen terrashuur hoeven te betalen, om ondernemers in crisistijd te helpen. De gemeente Venlo keert de geïnde belasting normaal gesproken uit aan citymarketing organisatie en BIZ. Door wethouder Bisschops is aangegeven dat op donderdag 12 november jl. in een ingelaste vergadering van B&W is gesproken over kwijtschelding van lokale lasten voor ondernemers, gezinnen en werknemers.

China
De vriendschapsband die Valkenburg aan de Geul heeft met het Chinese Chengdou gold voor drie jaar. Tien Valkenburgse bedrijven willen deze jumilage samen met de provincie Limburg voortzetten. Door corona is dit echter op de lange termijn geschoven. Overigens participeert de provincie al in 12 zustersteden met China. In mei 2017 tekende toenmalig burgemeester Eurlings de vriendenband.

Sociaal Domein
Het Sociaal Domein krijgt te maken met hogere kosten in de samenwerking met Maastricht. Het ‘zwarte gat’ blijkt te zitten in rekeningen die door inwoners ingediend worden.

Bewakingscamera’s
De V.S.P. vroeg om mobiele bewakingscamera’s te plaatsen bij de milieuperrons en in het buitengebied waar illegaal gedumpt wordt. De kosten zijn hoger dan de baten verduidelijkte wethouder Meijer. Er gaat vanaf nu gewerkt worden met borden en stickers. De grootste vervuiler zijn sigarettenpeuken. Mondkapjes staan op nr. 44 van de lijst van meeste vervuilers.

Snelheid aan de Neerhem
Aanwezige apparatuur voor snelheidsmetingen in Neerhem blijkt niet te voldoen. Nieuwe apparatuur hiervoor moet worden aangeschaft.

Parkeervergunning Nieuweweg/Ventweg
Vanaf 2013 worden voor de tweede parkeerkaart in de Nieuweweg/Ventweg twee verschillende tarieven gehanteerd, namelijk € 25 en € 75.  De VVD en VSP hebben eenduidig aangegeven dat dit niet kan en dus veranderd dient te worden.

Wegenonderhoud
Alle politieke fracties staan positief tegenover het verlenen van een extra budget voor wegenonderhoud. Waar het geld – € 876.322,- – vandaan moet komen, is nu nog niet zeker.

Coronacrisis
Er heerst nog veel onzekerheid rondom de begroting, die overigens wel door de meerderheid van de raad  is geaccordeerd. Niet bekend is wanneer de coronacrisis voorbij is. Hoe langer deze crisis voortwoekert in het nieuwe jaar, hoe onzekerder de cijfers voor 2021 worden. Wethouder Bisschops zei bij de presentatie van de begroting: “Het wordt steeds lastiger om een sluitende begroting te kunnen presenteren.”

← Vorig bericht

Onzekerheid rond dossiers Croix, Pradoe, Boslust en villa Via Nova

College onderzoekt afschaffing van de hondenbelasting

Volgend bericht →