Theodoor Dorrendag in Valkenburg

Voorpagina » Toerisme » Theodoor Dorrendag in Valkenburg

De Sjiechting Vallekebergsen Dieksjenaer’ herdenkt dit jaar op zondag 17 september de geboortedag van Theodoor Dorren. Dorren is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van het toerisme en het ‘Valkebergse Plat’. Vanuit zijn verzamelde woordenlijst is enkele jaren geleden de ‘Valkenbergsen Dieksjonaer’ ontstaan. Voor TV Valkenburg beschrijft Dieksjonaer-bestuurslid Lou Pluymen de levensgeschiedenis van ‘Thei Dorre’.
Van een banketbakker verwacht iedereen, die van een heerlijk gebak wil genieten, ’n speciaal resultaat van diens vakmanschap. De roem van wat Theodoor met zijn gezellen ter tafel wist te brengen met gekonfijte vruchtjes, bracht veel Heuvellandbewoners en gasten tot het besluit  de Limburgse Banketbakkerij op de hoek van de Bogaardlaan/Grote Straat, in het centrum van het Geulstadje Valkenburg te bezoeken.  In dat pand was hij op 30 augustus 1857 als zoon Theike geboren en daar  heeft hij ‘t ‘Vallekebergs dialekt’ rond zijn wieg gehoord en nagebrabbeld. In 1885, Thei was toen 28 jaar, was hij medeoprichter  van de Valkenburgse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. In latere jaren groeide zijn zorg en dienstbaarheid voor de Valkenburgse gemeenschap en gaf hij blijk van buitengewone kennis van zaken te hebben wat betreft onze moedertaal: ons dialect.
Hij bestudeerde ’t streektaalgebeuren heel degelijk en met de exactheid zoals een topbanketbakker dat met pure liefde kan doen. Bij alle successen bleef hij een minzaam en bescheiden mens. Dat blijkt heel duidelijk als hij in 1917 (60 jaar oud) zijn degelijk werkstuk ‘Woordenlijst uit het Valkenburgsch plat met etymologische en andere aanteekeningen’ noemt en niet de benaming ‘Woordenboek’ geeft. Deze lijst is het fundamentele onderdeel van de in 2012 verschenen ‘Vallekebergsen Dieksjenaer . Bij alle bijeenkomsten van de ‘Geulraodgroepe’ en de ’Wieze Raod’ werd de lijst met haar nadere uitleg en waardevolle opmerkingen gehanteerd als kapstok voor de dictionaire. Bij zijn verklaring van de fonetische tekens wijst Dorren helder op de stemhebbende velare explosief ‘gk’. Dit duidelijk onderscheidingsteken heeft  de dictionaire-makers doen besluiten de ğ in te voeren.
Wij zijn Theodoor Dorren zaliger zeer veel dank verschuldigd en willen hem, zoals in de afgelopen tien jaren al vaker geschiedde, bijzonder gedenken. De gestorven leden van de ‘Sjiechting Vallekebergsen Dieksjenaer’ worden dan ook herdacht  op zondag 17 september in de HH. Nicolaas- en Barbarakerk tijdens de H. Mis van 11.30 uur Mannenkoor Geulklank luistert deze viering op.
Lewie Pluijmen, bestuurslid S.V.D., mede-samenstellers van ‘De Vallekebergsen Dieksjenaer’ en lid van ‘Veldekekrink Vallekeberg’.

← Vorig bericht

In gebruik name kunstgrasveld van VV Berg'28

Programma bekervoetbal voor zondag 17 september

Volgend bericht →