Tijdelijke kademuur in de Emmalaan gerepareerd

Voorpagina » Nieuws » Tijdelijke kademuur in de Emmalaan gerepareerd

De tijdelijke kademuur in de Emmalaan in Valkenburg is gereed, de stuwen zijn getest en waterpeilen zijn ingesteld. Het is een tijdelijke oplossing, een permanente kost extra tijd en daar konden we niet op wachten, laat het Waterschap Limburg weten.

Trillingsmeters geïnstalleerd
De tijdelijke maatregel bestaat uit een nieuwe muur van betonblokken die voor de oude muur is opgetrokken. Op deze manier kan het water door de Geul stromen zonder verdere schade aan de resterende oude kademuur of de aangrenzende woningen te veroorzaken. Voordat de werkzaamheden startten, zijn bij omwonenden trillingsmeters geplaatst. Die meters geven een signaal af als door de werkzaamheden te veel trillingen worden veroorzaakt en daardoor mogelijk schade kan ontstaan aan de woningen. Deze meters hebben tijdens het herstel geen afwijkende waarden getoond. Voor de afronding van het project is op plaatsen in de weg waar het asfalt verdwenen was, een nieuwe asfaltlaag aangebracht. Ook is er een aantal tijdelijke extra parkeerplekken ingericht om de parkeerdruk voor de bewoners te verminderen.

Definitieve oplossing
Nu deze voorlopige voorziening getroffen is, gaat het Waterschap Limburg, samen met inwoners nog in dit kwartaal in gesprek om aan een definitieve oplossing te werken. Dat zal in samenspraak gaan met de gemeente Valkenburg aan de Geul. De vraag of er een nieuwe brug moet komen en zo ja in welke vorm, is onderwerp van overleg.
Tijdens de watersnood in juli zakte de brug bij de Emmalaan in de Geul. Daarbij verzakten kademuren, taluds lagen open en boden onvoldoende bescherming. Sindsdien is de straat afgesloten.

Foto Fons Winteraeken, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Octaaf rond de feestdag van St. Gerlach

‘Meet & Greet’ met burgemeester uitgesteld

Volgend bericht →