Tijdelijke (woon)containers op het Walramplein

Voorpagina » Nieuws » Tijdelijke (woon)containers op het Walramplein
Het onderzoeksbureau Dear Hunter heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van twee tijdelijke containers op het Walramplein. Dit bureau start in opdracht van de gemeente Valkenburg aan de Geul een onderzoek betreffende Valkenburg-Oost. Volgens wethouder Vankan (AB-Fysiek Domein) gaat men daarbij een paar weken in deze containers wonen zodat men in contact kan komen met ondernemers, toeristen buurtgenoten etc. Zo’n onderzoeksaanpak is al gehanteerd in Heerlen en Maastricht. Zo wil men zoveel mogelijk informatie en ideeën ophalen uit de buurt.
Herontwikkeling omgeving Walramplein-Berkelplein
De concept gemeentelijke jaarstukken 2019 zeggen over dit gebied: Nu zowel het historisch centrum als het winkelgebied zijn opgewaardeerd, staan wij voor een volgende ruimtelijke opgave, namelijk de herontwikkeling van de omgeving Walramplein-Berkelplein. Binnen dit plangebied liggen kansen voor een verdere opwaardering van ons centrum. Sterker nog, ingrijpen is hard nodig om verdere achteruitgang tegen te gaan.Dit zijn de uitdagingen:
– Komen tot een nieuw gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor de nieuwe kerk;
– Autovrij maken van het Walramplein, ter verdere ontwikkeling als stadsplein/evenementenplein;
– Visie op detailhandelstoekomst (supermarkt en overige winkels Walramplein);
– Visie op weekmarkt;
– Upgrade locatie hotel Palanka;
– Ombouw Berkelplein tot “leefplein”;
– Inpassen gebouwde of ondergrondse parkeervoorziening ter compensatie van parkeerplaatsen op Walramplein en Berkelplein;
– Inpassen parkeermogelijkheden voor centrumbewoners;
– Opwaardering woningbouwlocaties Berkelplein/Walramplein;
– Verbinding maken naar Groene Vleugel.

Gebiedsontwikkeling Groene Oostvleugel/Kastelenpark Valkenburg-Schin op Geul 
Hierover melden burgemeester en wethouders in deze jaarstukken 2019 het volgende:
Aan de oostzijde van de kern Valkenburg lopen diverse initiatieven. Het heeft de voorkeur om deze te bundelen tot één integrale gebiedsvisie, die vervolgens qua uitvoering geknipt kan worden in losse onderdelen. De volgende initiatieven dienen een plek te krijgen in de integrale gebiedsvisie Groene Oostvleugel/Kastelenpark Valkenburg-Schin op Geul:-  Verkoop en herontwikkelingsplannen Kasteel Oost;
–  Verkoop/herontwikkeling Geulpark;
–  Herinrichting/toekomstvisie sportcomplexen Walram/LTC Valkenburg;
–  Toekomst sportcomplex VV Geuldal (Strucht: wens nieuwe accommodatie);
–  Pleinenplan Schin op Geul (TOP), vanuit Burgerkracht;
–  Ontwikkelingen rondom kasteel Schaloen;
–  Woningbouw Mauritiussingel;
–  Invulling locatie voormalige basisschool Schin op Geul;
–  Nieuwe invulling hertenkamp;
–  Reconstructie wandelpad achter hotel Atalanta richting Kabelbaan.Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Vermiste jongeman na een week gevonden

Goudenrood moet nog langer wachten op schermen

Volgend bericht →