Toch een nieuwe school in Schin op Geul?

Voorpagina » Toerisme » Toch een nieuwe school in Schin op Geul?

In de raadsvergadering van 4 juni werd door Corry Fulmer van de fractie PGP een motie ingediend (klik hier om de motie te lezen) om te komen tot de heroprichting van een nieuwe basisschool in deze kern. Ook de basisscholen van Vilt en Houthem, die binnenkort gaan sluiten, zouden zich kunnen aansluiten bij een initiatief dat genomen is door een aantal ouders, die zich profileren onder de naam: Sjinse Schoolvereniging i.o. 
Zij willen op dinsdag 12 juni een petitie aanbieden bij de Tweede Kamer. De petitie wordt gesteund door o.a. alle Schin op Geulse verenigingen. Basis hiervoor is de nieuwe ‘Experimenteerwet’ als onderdeel van de Wet op het Basisonderwijs.
In deze wet is voor kleine kernen een minimum van slechts 23 kinderen vereist bij oprichting van een school in de betreffende kern/dorp. De motie werd raadsbreed gesteund door alle raadsfracties.
Wethouder Remy Meijers ondersteunde de motie. Wethouder Carlo Vankan voegde hieraan toe dat het gebouw alsnog beschikbaar is tot 1 oktober 2018 als schoolgebouw. Er hebben zich enkele geïnteresseerden voor het gebouw gemeld.
Verwacht wordt dat de minister uiterlijk 1 oktober 2018 een besluit hierover zal nemen. 
Om niet eerdere toezeggingen door de gemeente alsnog te frustreren werd door de raad aan deze motie toegevoegd dat het gebouw tot 31 december 2018 als schoolgebouw beschikbaar blijft of, na besluitvorming van de minister, zoveel eerder als mogelijk.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Zoutloos debat over het coalitieakkoord

Zaterdag en zondag geen treinen tussen Heerlen-Maastricht

Volgend bericht →