Toch nieuwbouw bij station ?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Toch nieuwbouw bij station ?

Krijgt het plan draagvlak in de omgeving.

Naar aanleiding van de uitbreidingsplannen van de Modelbouwboulevard, daterende uit 2005, besloot het Valkenburgs college dat men “wil meewerken aan een permanente (i.p.v. semi-permanente) huisvesting voor de expo/museum activiteiten, die past in de omgeving én kan rekenen op draagvlak in de directe omgeving”. Tegen de plannen zijn enkele bezwaren ingediend door omwonenden. Volgens de heer Pellegrom(bouwheer) vindt de komende week overleg plaats met de portefeuillehouders van Toerisme en Ruimtelijke Ordening, resp. Fabiënne Habets en Jef Kleijnen, inzake de term “directe omgeving”.

Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

← Vorig bericht

Uit de SP nieuwsbrief van juli 2006

Mooi Geulzicht krijgt geen inzage in het contract tussen 3W en de Polfermolen

Volgend bericht →