Toch tijdelijk gebouw naast station

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Toch tijdelijk gebouw naast station

Plaats, vorm en uitstraling moet voldoen aan beeldkwaliteitsplanIn een brief aan M’expo exploitant Jac. Pellegrom laat de gemeente Valkenburg aan de Geul weten haar weigering om “tijdelijke vrijstelling en verlenen van een bouwvergunning” vernietigd. Deze beslissing betekend dat Pellegrom een tijdelijke hal naast het dienstgebouw mag bouwen.
De welstandscommissie heeft op 18 januari 2007 een positief advies uitgebracht over het beeldkwaliteitsplan van Arcadis bv. Het College van B&W heeft op 27 februari 2007 besloten “grotendeels in te stemmen met de inhoud van het beeldkwaliteitsplan met uitzondering van het onderdeel permanente bebouwing aan de westkant”.
Na uitvoerig beraad heeft het College ingestemd met een tijdelijke bebouwing. “Plaats, vorm en uitstraling moeten voldoen aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in het beeldkwaliteitsplan”, aldus de brief van de gemeente.
Burgemeester Nuijtens zegt over het Collegestandpunt dat “men bij afwijzing van een tijdelijk gebouw bang is voor ellenlange procedures en claims. Daarvoor is gekozen voor een tijdelijke oplossing met veel randvoorwaarden”.
Overigens heeft een vorig College als eens ingestemd met een tijdelijk gebouw. Exploitant Pellegrom is blij met de beslissing maar neemt een afwachtende houding aan om nu verdere stappen te nemen.

← Vorig bericht

Ontluchtingspijpen "geen gezicht"

Nacht van Gulpen start de trainingstochten

Volgend bericht →