Toch tweede uitrit voor vakantiepark

Voorpagina » Toerisme » Toch tweede uitrit voor vakantiepark

Het vakantiebungalowpark in Schin op Geul mag een tweede uitrit maken aan de Rijksweg. Dat staat te lezen in een antwoordbrief die het college van b&w op vragen door de CDA-fractie gesteld in verband met de werkzaamheden in december jl. aan Topparken verstuurde.
Een quote uit het college-antwoord:
“De aangevraagde vergunning is in eerste instantie geweigerd vanwege een negatief standpunt van de provincie Limburg. Résidence Valkenburg heeft bezwaar gemaakt tegen het weigeringsbesluit. Tijdens de bezwaarfase is gebleken dat de gemeente en de provincie tot gewijzigd inzicht zijn gekomen. In eerste instantie concludeerde de provincie dat de verkeerssituatie ter plaatse van de nieuwe uitrit onveilig is, maar bij nadere beoordeling op locatie hebben zij gezamenlijk met de verkeersdeskundige van de gemeente geoordeeld dat het een verbetering is van de huidige situatie. Het zicht vanuit de huidige uitrit is minimaal en de combinatie van aankomend en vertrekkend verkeer leidt regelmatig tot opstoppingen. Dit heeft er toe geleid dat door de gemeente een herzieningsbesluit is genomen en omdat er geen andere weigeringsgronden waren”.
De extra uitrit is op dit moment enkel toegankelijk voor bouwverkeer, om zo recreatief en bouwverkeer van elkaar te scheiden. Dit om onveilige situaties op het park te voorkomen. Als de vergunning is verleend, zal de bestaande uitrit gebruikt worden voor aankomend verkeer en de nieuwe uitrit voor vertrekkend verkeer voor hulpdiensten en recreatief verkeer.
KLIK HIER om de uitgebreide antwoordbrief van het college te lezen.
Archieffoto TV Valkenburg
 

← Vorig bericht

Januari was een vrij zonnige en koude maand

Eurlings terug in de klas

Volgend bericht →