Toekomst Polfermolen: actief zoeken naar marktpartij

Voorpagina » Toerisme » Toekomst Polfermolen: actief zoeken naar marktpartij

De drie coalitiepartijen Algemeen Belang, VVD en PGP staan achter het collegevoorstel om de Polfermolen af te bouwen met in acht neming van aanvullende voorwaarden voor de resterende tijd. Daarbij moet o.a. gedacht worden aan ruimte bieden aan marktpartijen om een businesscase te ontwikkelen om het complex over te nemen en de gemeente te ontlasten van de financiële last die op de Polfermolen drukt.
Daarnaast, indien de verenigingen die nu gebruik maken van het complex dit willen, actief te helpen met het zoeken naar een alternatieve locatie in de regio. Dit laatste is pikant, daar afgelopen commissievergadering duidelijk gesteld is door mannenkoor Geulklank en harmonie Kurkapel dat beiden in de Polfermolen willen blijven. Een ander scenario, ook buiten Valkenburg-centrum, betekent het einde van deze twee verenigingen.
Hoofdmoot van het collegevoorstel en het aangenomen amendement van de drie coalitiepartijen is toch het afbouwen van het pas 15 jaar bestaande gebouw. Lees daarvoor HIER het coalitieamendement dat tijdens de vergadering gesteund werd door D66.
Het CDA vond het collegevoorstel badinerend voor de verengingen in kwestie. Laat de raad het zomaar gebeuren dat er € 5 miljoen vernietigd wordt om onder druk van de provincie een sluitende begroting te krijgen, was Knubben’s bijtende protest. “U kiest de weg van de minste weerstand”, voegde hij er aan toe. CDA heeft diverse mogelijkheden opgesomd in haar ingediend amendement. Dat werd met 12 tegen 4 stemmen verworpen. Klik HIER om het CDA-amendement te lezen.
Wethouder Remy Meijers (PGP) deelde mee dat er diverse geïnteresseerden zijn voor de Polfermolen: sommige voor gehele overname, sommigen voor gedeeltes van het complex, anderen willen alleen het lege gebouw overnemen.

← Vorig bericht

Bomenkap Sjaalsberg goed voor inheemse soorten

Bouten vervangen in zwembad kost € 60.000,-

Volgend bericht →