Topparken BV in Schin op Geul gaat uitbreiden

Voorpagina » Nieuws » Topparken BV in Schin op Geul gaat uitbreiden

Recreatiepark De Woudhoeve werkt aan de verdere herontwikkeling van Résidence Valkenburg in Schin op Geul. Het bestemmingsplan werd door de gemeente goedgekeurd maar door de ligging aan de meanderzone van de Geul en in een beekdal dienen ook vergunningen te worden afgegeven door de Provincie en het Waterschap. Onder Topparken BV vallen Recreatiepark De Woudhoeve en Résidence Valkenburg.

Uitbreiding
Het Waterschap Limburg heeft op 10 maart 2021 een watervergunning verleend voor de aanleg van negen vakantieverblijven, geheel of gedeeltelijk in de meanderzone van de Geul. Deze negen woningen zijn al gebouwd voordat de vergunning verleend is. Kadastraal staan ze al ingetekend.
Op bijgaande tekeningen is een verdere uitbreiding van huisjes voorzien in de meanderzone waarvoor Waterschap Limburg nog geen vergunning heeft verleend, en tevens in het beekdal waar de provincie een vergunning voor dient te verlenen.

Beroepszaak
Stichting Natuurlijk Geuldal heeft de verleende vergunning voor het wijzigen van het bestemmingsplan (eindfase) door de gemeente Valkenburg aan de Geul middels een beroepschrift bij de Raad van State aangevochten. Een van de onderdelen in het beroepschrift is een niet correct verleende provinciale vergunning voor het beekdal. De goedkeuring is door de provincie instantie per mail verleend, echter niet voorzien van een handtekening en gemachtigd namens Gedeputeerde Staten, dus is de verleende vergunning volgens Stichting Natuurlijk Geuldal ongeldig.

Overigens diende de provincie alsnog een zienswijze in na sluitingsdatum, dit omdat de gemeente Valkenburg aan de Geul niet op tijd de plannen naar de provincie had verzonden. De provincie vond de toetsing van de gevolgen voor Natura 2000 (bv. de Geul) hierin onvoldoende.

TV Valkenburg heeft Topparken om een reactie gevraagd. Door drukte was men daartoe niet in de gelegenheid.

Foto’s Hein Reuters, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Auto komt tot stilstand tegen winkelpui

Claudia Bisschops komt wellicht terug in de lokale politiek & VIDEO

Volgend bericht →