Transformatie van gebouwen naar woningen?

Voorpagina » Nieuws » Provincie » Transformatie van gebouwen naar woningen?

De D66-fractie in de gemeenteraad wil van het college weten of er in deze gemeente plannen bestaan om gebouwen te transformeren naar woningen en/of er plannen zijn om woningen uit de markt te halen?
De reden voor een dergelijke vraag ligt in het feit dat op 12 december 2014 door Provinciale Staten van Limburg het POL2014, de Provinciale Omgevingsverordening Limburg 2014 en het Provinciaal Verkeers- en Vervoersprogramma 2014 zijn vastgesteld.
De Provinciale Staten hebben in het POL2014 de ambitie uitgesproken om het woon- en leefklimaat te behouden en te versterken. Hiervoor is een herstructureringsopgave nodig die een gezamenlijke actie van zowel provincie als alle betrokken gemeenten vraagt. Bouwtitels maken een belangrijk onderdeel uit van deze herstructureringsopgave.

← Vorig bericht

Nieuwe website TV Valkenburg een groot succes

Dineren met de minister van Defensie

Volgend bericht →