Transperant belicht de nieuwe Centrumplannen

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Transperant belicht de nieuwe Centrumplannen

En geeft daarop haar eigen visie.

Het zal de burgers van de Gemeente Valkenburg aan de Geul beslist niet zijn ontgaan dat het college van B&W en projectontwikkelaar 3W al enige tijd broeden op het Valkenburgse centrumplan. Dat er iets dient te gebeuren in Valkenburg a/d Geul is TRANSPeRANT duidelijk en in eerste aanzet is TRANSPerANT dan ook van mening dat het hier om een prachtig plan gaat. Echter een plan dat tot op heden alleen nog maar als een concept aan de gemeenschap (incl. gemeenteraad en betrokkenen) is gepresenteerd en waarvan de haalbaarheid en niet te vergeten de wenselijkheid nog nader dient te worden onderzocht. Het gaat immers om een potentiële investering en een upgrading van Valkenburg Centrum in een omvang die zich niet eerder heeft voorgedaan.

Door de premature status van het plan en de beperkte informatie die bij onze inwoners, ondernemers en politiek voor handen zijn, leven er heel wat begrijpelijke eigen interpretaties en wordt er ‘ruis’ gevormd bij burgers alsook ondernemers. Niets hiervan vinden wij mensenvreemd. Daarom vinden wij het goed om, juist nu, extra stil te staan bij het verloop van het beslistraject en de inspraak rondom de centrumplannen.

TRANSPeRANT kijkt net als alle burgers vol verwachting uit naar nieuwe en concretere informatie van het college van B&W over hoe het plan er in beginsel uit moet gaan zien. Wij benadrukken ‘in beginsel’, want het gaat nog om een conceptplan. Dit concept zal nog op tal van punten moeten worden beoordeeld, hierbij valt o.a. te denken aan zaken zoals:

· Is het plan financieel haalbaar voor onze gemeente, met in het achterhoofd dat de gemeente Valkenburg a/d Geul maximaal 5.000.000 Euro kan investeren?

· Welke externe investeerders investeren mee en onder welke voorwaarden?

De gemeenschap moet immers vooraf weten waar ze aan toe zijn. Dus geen financiële verassingen achteraf, daar zijn onze burgers al te vaak de dupe van geworden.

· Hoe kijken de betroffen en betrokken inwoners en ondernemers uit Valkenburg Centrum aan tegen het concept?

· Bestaat er in Valkenburg a/d Geul behoefte naar 7000 m2 extra winkelruimte en waarop is dat gebaseerd ?! Het kan immers toch niet de bedoeling zijn dat panden straks “leeg” staan ?!

· Hebben we in Valkenburg a/d Geul een “dure” ondergrondse parkeergarage nodig als we Valkenburg centrum “autovrij” willen hebben ?! En wat betekent dat dan voor, de parkeertarieven van deze garage, die zijn immers bovengronds al hoog genoeg ?

· Is er voldoende inzicht hoe de nieuwe panden er komen uit te zien ? Hoe hoog en breed worden de beoogde panden, in welke architectonische stijl gaat er gebouwd worden en worden er “authentieke” materialen gebruikt ?

· Is er voldoende inzicht in wie de nieuwe panden gaan betrekken? Immers, na zo’n fikse investering zullen huur en/of koopprijzen naar alle waarschijnlijkheid van een ander niveau (hoger) zijn dan vandaag de dag ?!

· Welke invloed heeft het plan op de verkeersveiligheid en de doorstroom van het verkeer ?

Dit zijn slechts een beperkt aantal “brandende” vragen die de gemoederen bezig houden.

Eerste gesprekken vanuit de gemeente met belanghebbenden (burgers en ondernemers) over het concept-centrumplan hebben overigens reeds plaatsgevonden en de geluiden die ons ter ore komen, variëren van zeer positief tot ronduit negatief. Waarbij het “persoonlijke belang” van individuele burgers/ondernemers in deze overigens ook niet onderschat mag worden. Het tijdstip van “meningsvorming” is echter nog niet aangebroken, daarvoor is immers aanvullende informatie nodig en die is er nog niet. Momenteel kunnen wij, evenals alle overige burgers, niets anders doen, dan vol ongeduld en gespannen afwachten met welke aanvullende informatie het college van B&W gaat komen. In ieder geval weten wij dat het centrumplan nog lang geen gelopen race is, wie weet halen we de volgende ronde (1e Go-No-go punt) niet eens, als blijkt dat het plan niet te financieren is binnen realistische kaders die passen bij onze gemeente ?! Zodra blijkt dat de financiering haalbaar is en ook wenselijk blijkt te zijn, gaat de volgende ronde pas van start en kijken we naar het 2e Go-No-Go punt. Naar we vandaag begrepen hebben heeft het college daartoe een projectgroep ingesteld, juist met het oog op een correcte besluitvorming rondom de Go-No-Go punten, goed. Op enig moment zullen dan ook onze inwoners en ondernemers, tijdig vooraf en uitvoerig bij de plannen worden betrokken, want hun mening telt immers zwaar mee. Dat is democratie, dat is transparantie en dat is wat TRANSPeRANT ook nastreeft.

← Vorig bericht

Minister vindt samenwerking met Maastricht een prima uitgangspositie

Lintjesregen bij een oranje zonnetje

Volgend bericht →