Transperant ijvert voor openbaar debat Essent.

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Transperant ijvert voor openbaar debat Essent.

Maandagavond debat in raad.In de besloten commissievergadering EFT van 22 april jongstleden had het college van B&W de verkoop van de Essent aandelen als bespreekpunt opgevoerd. Een debat zou niet nodig en zelfs ongewenst zijn volgens wethouder Weerts daar het mandaat voor dit soort transacties toch bij het college ligt. Omdat het als laatste punt op de agenda stond en het al na tien uur ‘s avonds was wilde een aantal fracties in eerste instantie helemaal geen debat meer en het college gewoon zijn gang laten gaan.
Transperant heeft hier bij monde van fractieleider Emile Weekers sterk tegen geageerd. Het standpunt van Tranpserant is dat de aandelen in het nutsbedrijf Essent het grootste collectieve bezit vormen van de burgers van onze gemeente en dat er op zijn minst een raadsdebat gevoerd moet worden over het al dan niet wenselijk zijn van de verkoop van deze aandelen. Dit staat los van het feit dat de raad officieel geen zeggenschap heeft over het al dan niet doorgaan van de transactie.
Een duidelijk standpunt van de raad, indien dit anders is dan wat het college gepland heeft, kunnen de burgemeester en zijn wethouders niet naast zich neerleggen zo meent Transperant. Door dit standpunt heeft Transperant het voor elkaar gekregen dat de verkoop van de Essent aandelen op de raadsvergadering van 11 mei aanstaande op de agenda is gekomen.

← Vorig bericht

Dames B1 start goed in de lentecompetitie.

"Fisk & TV OFF" spelen in Valkenburg.

Volgend bericht →