Transperant schrijft brief over verkoop Essent

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Transperant schrijft brief over verkoop Essent

Lang gekoesterde wensen realiseren door opbrengst verkoop Essent?Edelachtbare heren van het college,
Tijdens de algemene beschouwingen hebben we gedebatteerd over de eventuele verkoop van de Essent aandelen en hoe de baten hiervan door de gemeente ingezet gaan worden. Ons betoog destijds bevatte de volgende zinnen:“Het is bekend dat de bestuursvoorzitter van Essent, Michiel Boersma, volop bezig is met het zoeken naar een partij die de aandelen over kan nemen. Op basis van de algemeen geldende waarderingsnormen voor dit soort overnamen zou de gemeente kunnen rekenen op tussen € 30 en € 50 per aandeel. Dit zou een eenmalige bate opleveren in de orde van 12 miljoen. De fractie Transperant maakt zich ernstig zorgen dat, zoals eerder van de kabelafdeling van Essent, het geld gebruikt gaat worden voor het vervangen van biljartlakens in clubhuizen en satelliet gestuurde verkeersdrempels.
Wat ons betreft kan er géén andere keuze zijn dan dat deze gelden, IN ZIJN GEHEEL, renderend uitgezet worden, opdat de rente het verlies aan dividend enigszins kan compenseren. Elke andere keuze zal tot een groot structureel gat in de toekomstige begrotingen gaan leiden. Wij willen dit niet op ons geweten hebben en nemen aan dat dat voor iedereen in dit huis geldt.” De edelachtbare wethouder Weerts heeft toen, tijdens het debat, expliciet toegezegd dat een deel van de baten belegd zou gaan worden om ervoor te zorgen dat er geen structureel gat in de begroting zou komen ter grootte van de huidige dividendinkomsten van circa € 750,000 per jaar.
Bij de huidige rentevoet betekend dit dat er circa 16 miljoen van de Essent bate op een renterekening gezet moet worden om ervoor te zorgen dat we geen probleem creëren voor de toekomst. Vandaag, de 13e januari 2009, heeft de Fractievoorzitter van de SP in het parlement, een verklaard tegenstander van de “splitsingswet” en de verkoop van Nederlandse nutsbedrijven, in een interview op Radio 1 verklaard dat ze tegen de overname van Essent door RWE is en dat ze zich zorgen maakt dat gemeentes de baten zullen aanwenden voor korte termijn uitgaven en niet voldoende geld opzij zullen zetten voor dekking van de dividendtekorten in de toekomst.
Transperant blijft zich ernstige zorgen maken dat de beschikbaarheid van zoveel eenmalige baten onweerstaanbaar zal blijken voor het college om een aantal lang gekoesterde wensen te realiseren waardoor de toekomstige dekking in de begroting een gevaar loopt.
Vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders:
• Kunt u nogmaals expliciet bevestigen dat de eenmalige baten van de verkoop van Essent aandelen op een zodanige manier ingezet gaan worden dat er géén structureel gat in de begroting van onze gemeenschap gaat ontstaan?
• Is het zo dat vanwege de standpunten van de SP en de samenstelling van de coalitie in Valkenburg onze gemeente haar aandelen niet te koop gaat aanbieden aan RWE en dus tegen gaat stemmen in de BAV?
Met vriendelijke groet,
Fractie Transperant

← Vorig bericht

Is het strooibeleid van de gemeente wel op alle burgers gericht

Commisieagenda: vervreemding gemeentelijk eigendom

Volgend bericht →