Transperant stelt vragen over Nieuweweg – Kloosterweg

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » Transperant stelt vragen over Nieuweweg – Kloosterweg

Is het College bereid om de bebording duidelijker te maken langs de Nieuweweg ?Geacht College,
Eind 2005 heeft u tijdens de herinrichting van het gebied rondom de Parallelweg te Valkenburg aan de Geul, een verkeersmaatregel doorgevoerd ter hoogte van de kruising Kloosterweg – Nieuweweg. Het gaat hierbij om een verbod voor bestuurders van motorvoertuigen om al rijdend op de Nieuweweg (vanuit Valkenburg Centrum) linksaf de Kloosterweg in te slaan.
Bestuurders van motorvoertuigen worden hierop gewezen middels verkeersbord D4 (Gebod tot het volgen van de richting die op het bord is aangegeven) en een waarschuwingsbord dat de verkeersituatie is gewijzigd.
Deze borden zijn momenteel bevestigd aan een lantaarnpaal ter hoogte van de spoorwegovergang aan de Nieuweweg, zie bijlage1.
Echter zijn deze voor onoplettende bestuurders van een motorvoertuig kennelijk onvoldoende zichtbaar.
Ons is gebleken dat bestuurders van motorvoertuigen zich aldaar niet aan de regels houden, zie bijlage 2.
In het midden van de kruising Kloosterweg – Nieuweweg, zie bijlage 3, is destijds een verhoging aangebracht ter bemoeilijking van het (niet toegestane) links afslaan. Zodra bestuurders van motorvoertuigen ondanks het verbod, toch besluiten om op de vernoemde kruising links af te slaan, ‘vraagt’ dit bestuurders om aanmerkelijk ruimer en langzamer links af te slaan dan gebruikelijk zou zijn geweest indien dit wel was toegestaan.
Dit heeft aanmerkelijk nadelige gevolgen voor de verkeersdoorstroming in de richting van de Emmaberg en doet hiermee het oorspronkelijke doel van de verkeersmaatregel teniet.
Ter verbetering van de verkeersdoorstroming en de -veiligheid willen wij u voorstellen om de bebording zoals bovenvernoemd te verplaatsen naar de verhoging op de kruising Nieuweweg – Kloosterweg. Dit om bestuurders van motorvoertuigen nadrukkelijker te wijzen op de gewijzigde verkeerssituatie.
In dit kader willen wij u onderstaande vragen stellen:
1. Bent u bereid om de aangebrachte bebording ter verduidelijking aan bestuurders van motorvoertuigen te verplaatsen naar de verhoging op de kruising Nieuweweg – Kloosterweg?
2. Indien nee, waarom niet?
3. Bent u bereid om contact op te nemen met de politie-eenheid Valkenburg aan de Geul, om de geschetste
problematiek aan te kaarten en hen te vragen om extra aandacht te schenken aan de handhaving van geldende verkeersregels op de vernoemde locatie?
Graag ontvangt de fractie TRANSPeRANT zo spoedig mogelijk schriftelijk antwoord op bovenstaande vragen.
Met vriendelijke groet,
Raymond W.M. Leenders
Raadslid TRANSPeRANT

← Vorig bericht

Clubkampioenschappen bij J.C. Kano

Het coalitie-akkoord is gepresenteerd

Volgend bericht →