Transperant vraagt aandacht voor de natuur

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Transperant vraagt aandacht voor de natuur

In een brief aan het College

Geacht College,

Als we het ergens over eens kunnen zijn, dan is het wel over het belang van de natuur in onze gemeente. Zowel voor onze bewoners, die er dagelijks voordeel van hebben, alsook voor de toerist die hier tijdelijk van kan genieten. Het is hierdoor een “wellness-factor” van betekenis !

Recent is er een uitvoerig rapport onder de naam ”Landschapsvisie Zuid-Limburg” uitgebracht door de Provincie Limburg in samenwerking met de Landbouwuniversiteit Wageningen. In dit rapport wordt op een, ons inziens, indrukwekkende wijze de historie, de huidige situatie en de in hun ogen gewenste situatie in de toekomst beschreven. Dit alles rijk gedocumenteerd en van cijfers, meningen, conclusies en aanbevelingen voorzien.

Ook de gemeente Valkenburg a/d Geul komt hierbij aan de orde. Wanneer maximaal gebruik gemaakt wordt van deze inzichten, kan hierdoor een degelijke basis worden gelegd voor een beleidsvisie voor de toekomst waarvan velen profijt kunnen hebben. En dat alles gratis en voor niks !

Gelet op het belang van deze rapportage, willen wij u onderstaande vragen voorleggen:

1) Bent u op de hoogte van de inhoud van deze rapportage?

2) Zo ja, wat bent u van plan hiermee te gaan doen en wanneer?

3) Zo nee, bent u bereid zich in de rapportage te verdiepen?

4) Wilt u de raad daarna informeren over de, voor onze gemeente, relevante inzichten en adviezen t.a.v. het rapport?

Wij zien uw antwoorden dan ook met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens fractie TRANSPeRANT,

Dhr. M. Habets

← Vorig bericht

Spectacle de Musique

Zaterdag start voor jeugd Falco 1

Volgend bericht →

Plaats een reactie