Transperant wil betaalbare woningbouw voor jongeren.

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Transperant wil betaalbare woningbouw voor jongeren.

Inventarisatie hoeveel woningen per kern nodig?Geacht College,

Naar aanleiding van een artikel in het regionale dagblad De Limburger en Heuvelland Actueel, geschreven door Carola Knubben VALKENBURGSE JONGEREN BLIJVEN LIEFST IN EIGEN STAD WONEN, wil ik het volgende onder uw aandacht brengen.Voor mij was dit artikel geen wereldnieuws, het is een gegeven wat al meer dan 30 jaar in onze gemeente speelt, en waar onze voorgangers(bestuurders), dus te lang te weinig aandacht aan hebben besteed.
Nu, anno 2009 is het nog altijd een gegeven dat er te weinig doorstroom- of instroom-mogelijkheden zijn voor jonge volwassenen in Valkenburg a/d Geul. Het vinden van een betaalbare huur- of koopwoning in hun eigen Geulstad of kern is nagenoeg onmogelijk gebleken.Vreemd, als men bedenkt dat wij als gemeenteraad van Valkenburg a/d Geul, wel nadrukkelijk praten over kernenbeleid, leefbaarheid, veiligheid enz. Immers, om deze zo gewenste leefbaarheid te kunnen bereiken of te handhaven zullen wij op de allereerste plaats moeten beginnen, om onze eigen jongeren binnen onze gemeentegrenzen te houden. Alleen dan kunnen wij de leefbaarheid in Valkenburg a/d Geul handhaven en ook op de langere termijn borgen.
Zo ongeveer 10 jaar geleden heeft zich, de toenmalige groep jongvolwassenen in Schin op Geul, reeds over deze problematiek via Dagblad De Limburger uitgelaten. Destijds werd door deze groep een oproep aan het bestuur van onze gemeente gedaan, om op korte termijn nadrukkelijk aandacht aan te besteden, aan het realiseren van betaalbare woningen in Schin op Geul. Nu 10 jaar na die oproep, zijn deze betaalbare woningen er nog steeds niet, en zijn slechts enkelen van de jongeren van toen, daadwerkelijk in hun eigen kern kunnen blijven wonen. De rest is inderdaad, vaak noodgedwongen, naar elders vertrokken.
Naar aanleiding van bovenstaande wil ik het college de volgende vragen stellen:
1. Is het college bereid om deze problematiek, nog deze raadsperiode, op de agenda te zetten, en alles in het werk te stellen om betaalbare woningen of doorstroming te bevorderen in onze gemeente en de raad hier in de daarvoor bestemde commissies actief te informeren.
2. Een inventarisatie te maken van hoeveel woningen er gemiddeld per kern nodig zijn om aan een reële behoefte te voorzien.
3. Om samen met Wonen Zuid en projectontwikkelaars tot het uiterste gaan om tot een evenwichtig woningaanbod te komen zowel in het betaalbare als duurdere segment. Verder wil ik onder u aandacht brengen dat dit ook Welness is maar dan WELNESS voor onze eigenInwoners, wat dan ook weer onze leefbaarheid in onze gemeente ten goede komt.
Met vriendelijke groet,
Namens fractie TRANSPeRANT,
Jacques Blom
Raadslid TRANSPeRANT

← Vorig bericht

ZC Valkenburg succesvol op LKA.

SambAllegro wint publieksprijs.

Volgend bericht →