Tussensprint gemeenteraad voor Par'Course

Voorpagina » Toerisme » Tussensprint gemeenteraad voor Par'Course
Snel moet de gemeenteraad € 450.000,- uittrekken voor het compleet vernieuwen van de oprijlaan tussen de Prinses Beatrixsingel en het Par’Course-terrein op de gronden van de voormalige Leeuw-bierbrouwerij, voor het vervangen van de brug over de Geul aan het einde van deze oprijlaan en het aanleggen van een nieuwe brug zodat bezoekers vanaf het nieuwe parkeerterrein ten oosten van de oprijlaan over de nog door het Waterschap aan te leggen hoogwatervoorziening het Par’Course-terrein kunnen bereiken.
Het zijn werken die al wel opgenomen zijn in een groter herinrichtingsplan Buitengoed Geul en Maas. Vanwege vertragingen rondom dit plan moeten de hierboven genoemde werken uit het bestek van dit grotere plan worden gehaald. En snel. Ondermeer om te voorkomen dat door toedoen van de gemeente de eerste kennismaking met het project voor vele bezoekers niet meteen die beleving oplevert die wenselijk is.
Of de van de gemeenteraad gevraagde € 450.000,- voldoende is om de reconstructie van de oprijlaan en de bouw van twee bruggen te betalen moet nog blijken. Er was/komt geen openbare aanbesteding. Er komen onderhandelingen met de aannemer die de parkeerplaatsen nabij de Koningswinkelstraat/Prinses Beatrixsingel aanlegt en de aanpassingen aan deze laan gaat uitvoeren.
De € 450.000,- is enkel 50% van het bedrag dat vermoedelijk door de gemeente moet worden bijgedragen in de kosten van het totale herinrichtingsplan Buitengoed Geul en Maas.
De € 450.000,- wordt gehaald uit de reserve voor strategische projecten van 2 miljoen. Voorlopig dan. Want nu al wordt er vastgelegd dat een eventueel overschot bij de nog vast te stellen rekening over het jaar 2018 tot maximaal € 450.000,- terug gaat naar deze reserve strategische projecten.
Lees HIER de gehele raadsnota.
Foto Fons Winteraeken, TV Valkenburg
← Vorig bericht

100 kaarsjes voor mevrouw Rutten

Herbouw Croix de Bourgogne en dependances afblazen

Volgend bericht →