TC Geuldal bouwt nieuw tenniscomplex

Voorpagina » Toerisme » TC Geuldal bouwt nieuw tenniscomplex

TC Geuldal heeft op 1 juni jl. een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het aanleggen van nieuwe tennisbanen op het complex aan de Kromme Steeg in Houthem. TC Geuldal is een fusieclub van LTC Munster uit Berg & Terblijt en LTC Iason uit Houthem. Het plan houdt in het aanleggen van nieuwe all-weather tennisbanen en padelbanen op de plek van het huidige voetbalveld, het zgn. B-veld.
Zie op bijgaande afbeelding het gele vlak. De bestaande tennisbanen in Berg & Terblijt gaan verdwijnen. Komende week zal TC Geuldal-voorzitter Henri Spronck voor de camera van TV  Valkenburg Vandaag uitleg geven van de plannen.
Het plan voldoet aan het bestemmingsplan, schrijft de gemeentewoordvoerder op vragen van TV Valkenburg, zodat niet van het bestemmingsplan afgeweken hoeft te worden. Om vast te stellen of er hinder optreedt voor omliggende woningen is een lichthinderonderzoek en een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit beide onderzoeken is naar voren gekomen dat geen sprake is van onevenredige hinder voor omwonenden als gevolg van het gebruik van het terrein voor tennis. Daarnaast heeft overleg met het Waterschap plaatsgehad, omdat het gebied in het inundatiegebied van de Geul gelegen is. Het Waterschap heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de aanleg van de tennis- en padelbanen.
Informatief overleg met omwonenden heeft plaatsgevonden.
Vanaf zondag 6 augustus krijgt u in TV Valkenburg Vandaag uitleg over het plan van voorzitter Henri Spronck. U kunt het programma ook bekijken via deze website. En ook via uw smartphone. Klik daarvoor op onze website op de button ‘LIVE TV’.

← Vorig bericht

Brand bij bakker van Eijndhoven

Hulpvragen leiden tot besloten bijeenkomst

Volgend bericht →