Twee parkeersystemen naast elkaar?

Voorpagina » Toerisme » Twee parkeersystemen naast elkaar?

Het ziet er naar uit dat Valkenburg-centrum, Broekhem-Zuid, Heekerbeek en Emmaberg tot eind van dit jaar een dubbel parkeersysteem kunnen hanteren. Dat betekent de papierenversie naast de digitale versie. In de tussentijd zal er een evaluatie van het parkeerbeleid gehouden worden. Véér de nieuwe ingangsdatum moet de wethouder alle betrokken bewoners informeren en helpen. Dat is de uitkomst van de commissievergadering E.F.T.R. woensdagavond.
De gemeente wil per 1 juli a.s. een digitaal parkeersysteem invoeren. Daar is hevig verzet tegen. De gemeente werd afgelopen weken overspoeld door telefoontjes van verontrustte inwoners, vooral ouderen zonder computer en/of smartphone. Zij zouden de dupe worden van de afschaffing van het kraskaarten-systeem.
De vergadering werd geopend door voormalig wethouder Jef Kleijnen. Hij sprak namens de Valkenburgse Senioren Partij. In zijn bekende, typerende woorden schilderde hij de bezwaren van de mensen. “Er is geen draagvlak, veel ophef ontstaan, inwoners die brieven schrijven waarvan sommigen een antwoord kregen: nietszeggende antwoorden. U moet niet alleen schrijven maar ook infoavonden organiseren om de mensen op de hoogte te stellen. Ik ben faliekant tegen. Het moet helemaal van de baan”, aldus Kleijnen.
De discussie die na de spreekbeurt van Kleijnen ontstond zou de start van een nieuwe verkiezingscampagne genoemd kunnen worden. Onderwerp van discussie waren de voormalig wethouder verkeer, Jef Kleijnen, en huidig wethouder verkeer Jan Vermeer. De ene probeerde de ander te betichten van tegen te stemmen in 2012 op een voorstel waarin digitaal parkeren zou worden uitgevoerd.
CDA-voorman Math.Knubben kwam met een oplossing aandragen. Hij stelde voor te kijken of de kosten voor de digitale parkeerkaart betaald konden worden uit het evenementenbudget. CDA is voorstander om het nieuwe systeem ‘on-hold’ te zetten, het oude parkeersysteem te continueren tot eind dit jaar en in de tussentijd het parkeerbeleid te evalueren. “De laatste evaluatie is vijf jaar geleden geweest. Toen zag Valkenburg aan de Geul er heel anders uit”. Ook PGP wil een evaluatie. Zijn de inwoners voldoende gehoord? Corry Fulmer wil een overgangsperiode en infoavonden om inwoners te informeren.
Algemeen Belang raadslid Wim Weerts toonde zich solidair met de CDA en PGP-argumenten.
Wethouder Jan Vermeer (VVD-Verkeer) zegde toe dat er de komende drie maanden niet gehandhaafd wordt. “Het is te vroeg om te oordelen”, zei Vermeer. “Het wordt makkelijker, beter en goedkoper dan het was”, was zijn verdediging. Die bleek na een stevige discussie en een schorsing voor overleg met collega wethouder Remy Meijers (PGP-Financiën) zacht geworden. Vermeer maakte bekend dat het voorstel komende dinsdag in het College nogmaals besproken wordt. Er zal gekeken worden naar de consequenties.
De middag véér de commissievergadering verstuurde de gemeente DEZE INFORMATIE aan raadsleden en pers. Tijdens de vergadering woensdagavond bleken veel raadsleden de ter elfder ure verstuurde infobulletin niet gelezen te hebben.
Een meerderheid van de gemeenteraad is voor het twee-sporen-parkeerbeleid, een evaluatie en het informeren en helpen van de inwoners.

← Vorig bericht

Kettingactie tegen Tihange en Doel

Bomen in Warande nog niet gekapt

Volgend bericht →