Twee ton Provinciale bijdrage voor De Leeuw.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » Twee ton Provinciale bijdrage voor De Leeuw.

Voor restauratie en consolidatie van Brouwhuis de Leeuw.Om het monumentale brouwhuis van voormalige Bierbrouwerij De Leeuw te behouden voor de toekomst, hebben Gedeputeerde Staten besloten de gemeente Valkenburg aan de Geul een provinciale bijdrage te leveren van maximaal € 218.373,00 vvor de restauratie en consolidatie. Dat gebeurt in het kader van de subsidieregeling ‘restauratie en stimulering herbestemming monumenten’.
Gedeputeerde Noël Lebens: “Wij zij blij dat de gemeente Valkenburg een duurzame bestemming aan het complex gaat geven en dat verder verval met de restauratie en consolidatie voorkomen wordt. Hiermee kan dit prachtig stukje historisch erfgoed en Rijksmonument voor de regio behouden blijven. Het project wordt tevens benut als stageplek voor restauratievaklieden in opleiding".

Het restaureren en consolideren van het brouwhuis is urgent gezien de slechte staat waarin het op dit moment verkeert. Om continuering van het rijksmonument te waarborgen, dient er een duurzame bestemming voor het gebouw te zijn.

Eind dit jaar wordt hiervoor een uitgewerkt plan door de gemeente Valkenburg aan de Geul voorgelegd.

Het complex van de voormalige bierbrouwerij is door de Provincie, in samenwerking met de gemeente Valkenburg aan de Geul, dit jaar aangekocht.

← Vorig bericht

Lezing over de Eerste Wereldoorlog.

Juridisch getouwtrek om zendmast.

Volgend bericht →