Tweede vijver in Broekhem Zuid ?

Voorpagina » Toerisme » Tweede vijver in Broekhem Zuid ?
De gepubliceerde plannen voor het voormalige Leeuwbierterrein geven aan dat er aan de noordzijde van de Geul een vijver zal worden aangelegd. Strikt gescheiden van de Geul. Daarmee verkrijgt Broekhem-Zuid naast de vijver in het recreatiepark de Valkenier een tweede vijver.
In relatie met het Shimano Experience Center kunnen er in en op de nieuwe vijver producten op het gebied van de vis-, roei- en hengelsport worden getest.
Waar de vijver exact komt te liggen en hoe groot hij zal zijn is uit de plankaart niet direct af te leiden. Wel komt hij te liggen in het als “Agrarisch met Waarden” aangeduide gebied. Dit ligt globaal ten zuiden van de Pr.Beatrixsingel tussen de Koningswinkelstraat en de Leenhoflaan.
Wat precies onder het begrip “vijver” valt is in de begrippenlijst van het plan niet omschreven. Wel kan ondergeschikt aan de functie “Agrarisch met waarden”, dus ook aan de vijver, onder meer een tijdelijk parkeerterrein worden aangelegd ten behoeve van evenementen voor de duur van het evenement met een maximum van 2 dagen per evenement en maximaal 2 evenementen per jaar. Dit dan uitsluitend op de als “specifieke vorm van verkeer-evenementenparkeerterrein” aangegeven plek. En die plek is na enig zoeken te vinden tegenover de van Brabantlaan, globaal enkele tientallen meters het plangebied in.
De vijver is vooralsnog voorzien binnen de “goudgroene natuurzône” en past in principe niet direct binnen het provinciaal beleid voor deze zone.
Vooruitlopend op het ontwerp-bestemmingsplan zal in nader overleg met de provincie bekeken worden hoe de vijver zo kan worden ingepast dat de waarden binnen dit gebied zo min mogelijk worden aangetast. Ook zal bezien moeten worden hoe compenserende maatregelen getroffen kunnen worden.
Op de gronden met de functie “Agrarisch met waarden” kunnen ook picknickplaatsen, rust-, uitzicht- en informatiepunten worden aangelegd. Gebruik van de gronden voor onder meer sport-, wedstrijd- of speelterreinen wordt in de plannen als gebruik in strijd met het bestemmingsplan aangemerkt. Dit zal dan dus ook gelden voor het gebruik van de gronden als wedstrijdterrein voor en door de schutterij van Valkenburg en voor The Caveman Run.
KLIK HIER om de plannen in te zien.
Foto Google Earth
← Vorig bericht

Valkenburg botst met Koopmans over Maastricht

Stem op onze 'herindeling'-poll

Volgend bericht →