Tweederde WMo-ers antwoord op vragen

Voorpagina » Toerisme » Tweederde WMo-ers antwoord op vragen

Zestig procent van de aangeschreven inwoners van de gemeente Valkenburg aan de Geul heeft de vragenlijst ingevuld en geretourneerd. “De respons is ruim voldoende om een betrouwbare uitspraak te doen over ervaringen van cliënten met een maatwerkvoorziening op basis van de Wmo in 2016. Het team Onderzoek en Statistiek (O&S) van de gemeente Maastricht heeft het onderzoek uitgevoerd”, aldus het antwoord van het college van B&W in een brief aan alle raadsleden.
De voornaamste reden voor inwoners om contact te zoeken met de gemeente is het niet (meer) aankunnen van het huishoudelijk werk. Over het contact met het team Wmo zijn de respondenten in meerderheid tevreden. Verder is men doorgaans positief over de kwaliteit van de ontvangen ondersteuning (74%). Door de ondersteuning die wordt geboden geeft 66% van de respondenten aan dat zij een betere kwaliteit van leven hebben gekregen.
Belangrijk aandachtspunt vormt de onbekendheid met het keukentafelgesprek. Dit laat een lage score zien. Deelnemers aan de enquête schreven niet te weten waar men met een hulpvraag moet zijn. Wethouder Bert Dauven van Sociaal Domein schrijft in de brief dat hij via de website zorg en welzijn verbeteringen zal doorvoeren. “Daarnaast zullen wij in het najaar een bijeenkomst over de Wmo organiseren voor onze burgers waar onder andere kennis gemaakt kan worden en vragen kunnen worden gesteld aan onze Wmo-consulenten”, aldus de wethouder.
KLIK HIER om de brief te lezen
KLIK HIER om het gehele onderzoeksrapport te lezen

← Vorig bericht

Geulklank gaat weer Knoetsse

'De Percessie van Scherpenheuvel'

Volgend bericht →