Uit de SP nieuwsbrief van juli 2006

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Uit de SP nieuwsbrief van juli 2006

Tv Valkenburg haalde onderstaand artkel uit de SP nieuwsbrief van juli 2006. Het is een letterlijke en intergrale passage.

Nogmaals Polfermolen

De SP-fractie heeft nauwkeurig onderzoek gedaan naar de hele financiële ‘handel en wandel’ en besluit(mis)vorming in het verleden in vertrouwelijke stukken. Een aantal zaken zijn duidelijker geworden andere zaken juist niet. Zo durven wij te schrijven dat enkele ‘overeenkomsten’ rond de Polfermolen een grote rommel is van bestuurlijke afspraken en financiële transacties.

Deze overeenkomsten zijn ten tijde van de wethouderswisseling nog juist door het oude college getekend. Deze aspecten hebben ons gesterkt in onze mening dat het dossier Polfermolen uitermate geschikt is om onderzocht te worden door de rekenkamer. De fractie van de SP was van plan om verder te blijven zoeken naar de waarheid, mits de raad (en de rekenkamer zelf) akkoord gaat met een onderzoek door deze rekenkamer. Inmiddels heeft de voltallige raad (coalitie èn oppositie) de Polfermolen voorgedragen voor zulk een onderzoek met een duidelijke vraagstelling

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Dat belangengroepen geen toegang hebben tot deze vertrouwelijke stukken is eigenlijk belachelijk.

In de stukken zijn geen privacygevoelige gegevens en ook geen bedrijfsgevoelige gegevens te vinden. Toch zijn er in het verdere verleden tussen partijen afspraken gemaakt dat deze stukken in de vertrouwelijke sfeer blijven. Het nieuwe college is gehouden aan deze afspraak, of ze het leuk vinden of niet.

← Vorig bericht

Finnie Stevens-Debie (IVN) krijgt koninklijke onderscheiding

Toch nieuwbouw bij station ?

Volgend bericht →