Was het voor of tegen uitbreiding Vinkenhof

|
, ,

Vandaag – maandag 6 juli 2020 – moesten de fracties zich in de raadsvergadering uitspreken of zij voor of tegen de uitbreiding van camping Vinkenhof in Schin op Geul stemden.

Politieke reacties
Mevr. Silverentand (VSP) stelde nogmaals dat de zienswijzen van de omwonenden zwaar tellen in hun besluitvorming evenals de bescherming van de natuur in het  landschap. Voor de VSP is het belang van de omwonenden groter dan van een individuele ondernemer. 

Mevr. Rooding (VVD) meende dat nu aan alle voorschriften door de ondernemer is voldaan en dat zij zich afvraagt of dit nog over de inhoud van deze kwestie gaat of deel uitmaakt van de verkiezingscampagne 2022.

Mevr. Huisman (PGP) zag de hele zaak nogmaals als voordelig voor de aanvrager maar nadelig voor de natuur. Stikstofberekening klopten niet en het vliegend hert (een kever, red.) was niet of nauwelijks in deze zaak betrokken. Ook was de groencompensatie (€ 13.191,80) veel te laag en werd deze niet gecontrolleerd.

Mevr. Verheggen (CDA) herinnerde aan de brief van 10 oktober 1994 waarin het bestemmingsplan Vinkenhof werd afgerond en waarin werd vastgesteld dat geen uitbreiding meer mogelijk was. De zilvergroene natuur werd zwaar aangetast in deze plannen en de belangen van de aan- en omwonenden werden zwaar aangetast. Bovendien werden de belangen van restaurant Aw Geul (sinds 1989) niet goed meegewogen tegenover de camping (sinds 2009). Ook woog bij deze fractie zwaar de uitspraak van de Schin op Geulers: “Genoeg is genoeg”. 

College
Wethouder Vankan gaf na een korte schorsing nogmaals aan dat zijn wettelijke afweging goed was en dat de raad een eigen afweging mocht maken, die ook goed was.

Stemming
Vervolgens werd het voorstel van uitbreiding camping Vinkenhof verworpen door de raad met 14 tegen en 2 voorstemmers. Alleen de VVD-fractie stemde voor.

Afbeelding gemeente

← Vorig bericht

Stadsgids Sittard ziet een moderner Valkenburgs centrum

Beachvolleybal van S.E.C. in Sibbe

Volgend bericht →