Uitbreiding plan herbouw Croix de Bourgogne

Voorpagina » Nieuws » Uitbreiding plan herbouw Croix de Bourgogne

De projectontwikkelaar die hotel Croix de Bourgogne wil herbouwen, heeft een aanpassing ingediend. Deze behelst uitbreiding van 43m2 voor commerciële doeleinden (lees: retail, red.). De ruimte was eerder bedoeld voor het realiseren van een fietsenstalling. Verder wordt bij het hotelgebouw Croix de Bourgogne nog een bijgebouw van ca. 25 m2 gerealiseerd en wordt de kelder verkleind. Op de overheidswebsite ‘overheid.nl’ wordt ook medegedeeld dat ‘uit de bij de omgevingsvergunning behorende tekeningen af te leiden is dat overige wijzigingen betrekking hebben op de materialen van de buitengevel en het dak en de indeling van de hotelkamers’.

Op 6 februari 2018 is omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van drie hotelgebouwen. Deze omgevingsvergunning is onherroepelijk. Dat betekent dat hiertegen geen bezwaar meer kan worden gemaakt. De herbouw bevat een hotel en twee kleinere dependances met de namen Louis en Theodoor. “De nieuwe aanpassing is nog niet goedgekeurd door het Waterschap Roer en Overmaas,” deelde wethouder Weerts dinsdagavond 20 september de commissie Fysiek Domein mee. “De gemeente wacht de beslissing van het Waterschap af. Om te voorkomen dat wij een onherroepelijke omgevingsvergunning op de aanpassing afgeven en en feitelijk de gronden moeten gaan verkopen volgens afspraak, hebben wij een verdaging van zes weken aangevraagd. Hopelijk weten we over zes weken of het Waterschap de vergunning heeft verleend. Anders loopt de gemeente het risico dat de gebouwen Theodoor en Louis worden gerealiseerd en het hotelgebouw Croix de Bourgogne, waar het om begon, niet.”

Grond nog niet verkocht
Volgens wethouder Weerts hebben de aanpassingen betrekking op de ontwikkelingen in de markt en op de hoge bouwprijzen op dit moment. Dat is de reden om de aanpassingen in te dienen. De stadsbouwmeester heeft er naar gekeken en ze positief beoordeeld. “Dat wil zeggen dat de uitstraling er beter uitziet dan in de originele plannen,” aldus wethouder Weerts. Hij deelde verder mee dat de grond nog niet verkocht is aan de projectontwikkelaar.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Vooralsnog geen exploitatievergunning voor camping Den Driesch

Harmonie St.Joseph Grubbenvorst concerteert op plein

Volgend bericht →