Uitbreidingsplan Camping Vinkenhof ter discussie

Voorpagina » Toerisme » Uitbreidingsplan Camping Vinkenhof ter discussie

De leden van de commissie S.O.B. bogen zich dinsdagavond 16 juni 2020 samen nogmaals met wethouder Carlo Vankan (AB) over de uitbreidingsplannen van deze camping aan Engwegen in Schin op Geul: kap van een perceel met bomen moeten gekapt worden voor de aanleg van 9 boomhutten (zgn. glamping, red) en de aanleg van een parkeerplaats. Deze zgn. kersenwei bestaat uit slechts 6 kersenbomen en voor de rest ‘kapbare’ bomen.

restaurant de auw geul in engwegen

Familie Van der Gouw, eigenaar van restaurant De Aw Geul, voelt zich in haar bestaan bedreigd omdat met deze uitbreiding haar restaurant bijna omgeven gaat worden door de camping. Al op 20 november 2019 berichtte TV Valkenburg hierover nadat door diverse andere groeperingen hiertegen ook bezwaar was ingediend.
Buro Aelmans heeft intussen zowel voor de campingeigenaar als voor de indieners van bezwaarschriften deze zaak onderzocht.
Politieke reacties in commissie S.O.B.
Marij Verheggen (CDA) vroeg zich af of dit onderzoek wel objectief was en meende dat het College wel eenzijdig partij koos voor de eigenaar. Bovendien werd de Heerlijkheid (kernoverleg Schin op Geul) er niet bij betrokken. Wethouder Vankan beantwoordde dat voor de gemeente alleen regel- en wetgeving telt bij de beoordeling van ingediende uitbrei-dingsverzoeken  en dat daaraan voldaan was. Voor de leden van de Raad geldt een eigen afweging voor de beoordeling van deze plannen. CDA stemt tegen deze uitbreiding.
Pat-Jos Huisman (PGP) gaf een prima onderbouwde uitwerking van vergelijkingsbedragen met Topparken over vierkante meters en afkoopsommen voor natuurschade. In haar opsomming zaten nogal aardig wat verschillen in verrekeningen en herplanteisen.  Wethouder Vankan en zijn ambtenaar was lovend in zijn beantwoording over haar samenvatting en zal een groot gedeelte hiervan schriftelijk afwikkelen. PSP stemt tegen deze uitbreiding  vooral omdat deze partij staat voor natuurbehoud.
De heer Hermes (VVD) vond de uitbreiding acceptabel en hij was akkoord met de gedane wijzigingen.
Gertie Silverentand (VSP) had veel op- en aanmerkingen  en wilde nu geen uitspraak doen over het voor of tegen van haar partij.
Veerle Marx (AB) vroeg of er alsnog een laatste gesprek tussen de partijen mogelijk was alvorens op een later moment een beslissing werd genomen.
Wethouder Carlo Vankan (AB) deelde mee dat er al diverse gesprekken gevoerd zijn om tot een compromis te komen. Het laatste gesprek zelfs onder leiding van burgemeester Schrijen maar dat dit niet geleid had tot oplossingen. Er is momenteel een absolute afwijzing tussen partijen. Een mediator lijkt hierbij zinloos. Toch zal hij alsnog proberen een gesprek te arrangeren.
Luchtfoto perceel Engwegen

Een groot gedeelte van de vragen van de diverse partijen zullen schriftelijk worden beantwoord voor eind juni. De definitieve uitspraak zal dan volgen in de komende raadsvergadering begin juli.
Foto restaurant Hein Reuters, TV Valkenburg
Luchtfoto gemeente Valkenburg aan de Geul

← Vorig bericht

Stanklucht in de Spoorlaan geroken

Politiebureau Valkenburg korte tijd ontruimd

Volgend bericht →